ro

Despre companie

Anunţ

 

A V I Z

 

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 18 iunie 2024, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A. (str. Ghioceilor nr.1, mun. Chişinău).

 

ORDINEA DE ZI:

 1. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2023.
 2. Examinarea raportului de audit al situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A pentru anul 2023.
 3. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pentru anul 2023.
 4. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pentru anul 2023.
 5. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii C.I.E. „Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pentru anii 2024-2026.
 6. Confirmarea entităţii de audit pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe anul 2024 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.
 7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 8. Alegerea membrilor Consiliului Societății a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 10. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.
 11. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
 12. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2024.

 

Începutul înregistrării: ora 11:50. Începutul Adunării: ora 12:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 27.05.2024, la sediul Societății.

 


PLANUL DE ACHIZIȚII AL S.A. C.E.I. ”MOLDEXPO” S.A. PENTRU ANUL 2024


A V I Z

 

Consiliul C.I.E. “Moldexpo” S.A. aduce la cunoştinţă că, în data de 3 octombrie 2023, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor C.I.E. “Moldexpo” S.A. care a examinat şi a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:

 

 • S-a aprobat Acordul adițional la Contractul individual de muncă nr. 14-20 din 28.07.2020 al directorului general C.I.E. „Moldexpo” S.A., Carolina Chiper.
 • S-a împuternicit președintele Consiliului, Liudmila Cunițchi, să semneze Acordul adițional la Contractul sus-menționat.

 

A V I Z

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor în data de 3 octombrie 2023, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A. (str. Ghioceilor nr.1, mun. Chişinău), cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Acordului adițional la Contractul individual de muncă nr. 14-20 din 28.07.2020 al directorului general C.I.E. „Moldexpo” S.A., Carolina Chiper.

Începutul înregistrării: ora 11:50. Începutul Adunării: ora 12:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 18.09.2023, la sediul Societății.


A V I Z

 

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 16 iunie 2023, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A. (str. Ghioceilor nr.1, mun. Chişinău).

 

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea raportului de activitate a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2022.

2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2022.

3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2022.

4. Examinarea raportului auditului extern.

5. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii C.I.E. „Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pe anii 2023-2025.

6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022.

7. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023.

8. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.

9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

10. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

11. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

12. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

13. Confirmarea entităţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

14. Aprobarea Codului de guvernanță corportivă în cadrul C.I.E. „Moldexpo” S.A.

 

Începutul înregistrării: ora 11:50. Începutul Adunării: ora 12:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 30.05.2023, la sediul Societății.

 


Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data de 1 august 2022, a avut loc

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor C.I.E. “Moldexpo” S.A. care a examinat şi a aprobat URMĂTOAREA DECIZIE:

 

Se acceptă repartizarea profitului net în mărime de 1772760,76  lei, obținut în anul 2021, după cum urmează: plata dividendelor – 25,0% (443 190,19 lei), investirea în dezvoltarea întreprinderii – 75,0% (1 329 570,57 lei).


A V I Z

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 6 iunie 2022, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A.  (str. Ghioceilor  nr.1, mun. Chişinău).

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea raportului de activitate a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2021.

2. Examinarea dării de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2021.

3. Examinarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2021.

4. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii S.A. „C.I.E.  “Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2022-2024.

5. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2022.

6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

7. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

8. Stabilirea cuantumului retribuției membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.

9. Examinarea raportului auditului extern.

10. Confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.  

11. Aprobarea Statutului C.I.E. Moldexpo S.A. în redacție nouă.

    

Începutul înregistrării: ora 16:00. Începutul Adunării: ora 17:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 23.05.2022, la sediul Societății.


Consiliul S.A. „C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data 8 octombrie 2021, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.A. „C.I.E. “Moldexpo” care a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:

 • S-a împuternicit Comisia de cenzori să autentifice semnăturile preşedintelui şi secretarului în Procesul-verbal al Adunării generale extraordinare.
 • S-a aprobat Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor.
 • S-a confirmat compania „Ecofin audit Service” S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de auditare a situaţiilor financiare ale S.A. „C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2021.
 • S-a stabilit plata pentru serviciile de audit prestate de către compania „Ecofin audit Service” S.R.L. în sumă de 28500.00 lei, inclusiv TVA.
 • S-a împuternicit dna Carolina Chiper, director general al C.I.E. “Moldexpo” S.A. de a încheia contract cu compania „Ecofin audit Service” S.R.L. la prețul sus-menționat.
 • S-a acceptat acoperirea pierderilor înregistarte conform situațiilor financiare ale C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru anul 2020, în mărime de 3 364 336 lei, precum urmează: 78 228 lei din contul capitalului de rezervă, cu asigurarea menţinerii valorii capitalului de rezervă în mărime de cel puţin 10 % din capitalul social al societăţii; 3 286 108 lei din contul rezervelor statutare.
 • S-a luat act de situaţia economico-financiară a Societăţii pe acţiuni C.I.E. “Moldexpo”.

 


 

 

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 25 mai 2021, la sediul APP (PMAN,  nr.1, mun. Chişinău, bir. 411).

ORDINEA DE ZI:

 1. Darea de seamă a organului executiv al C.I.E. “Moldexpo” S.A. despre rezultatele financiar-economice pe anul 2020.
 2. Darea de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2020.
 3. Darea de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2020.
 4. Examinarea raportului auditului extern.
 5. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii S.A. „C.I.E.  “Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2021-2023.
 6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2021.
 7. Alegerea Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” şi stabilirea cuantumului remunerării membrilor acestuia.
 8. Alegerea Comisiei de cenzori a S.A. „C.I.E. “Moldexpo” şi stabilirea cuantumului remunerării membrilor acesteia.
 9. Stabilirea cuantumului retribuţiei muncii pentru reprezentantul statului în S.A. „C.I.E. „Moldexpo”.
 10. Confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

     

Începutul înregistrării: ora 16:00. Începutul Adunării: ora 17:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 15.05.2021, la solicitare prin poşta electronică info@moldexpo.md.


 

În atenţia companiilor de audit

CERERE DE OFERTĂ

CIE „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2021.

CIE „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică  şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. CIE „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. Detalii suplimentare pe: www.moldexpo.md
 2. Termenul final al executării Raportului de audit – 31.03.2022.
 3. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății:

mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

 •   copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din

Registrul de stat al persoanelor juridice;

 •   copia licenţei de activitate;
 •   costul serviciilor de audit;
 •   alte informaţii conform Hotărîrii Guvernului nr.875 din 22.12.2015 și caietului de sarcini amplasat pe http://moldexpo.md/tender_rom/.
 1. Termenul limită de prezentarea ofertelor - nu mai târziu de 26 aprilie 2021, ora 10.00.
 2. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

 

Telefoane  de contact:  069600633, 069232995

 

Director general 

Chiper Carolina         

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 


Caietul de sarcini poate fi descărcat aici


Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   ECONOMIST

 

1.1. Cerinţe faţă de candidat:

 

 

 1. Studii:  Să posede studii  superioare  economice şi cunoştinţe generale de contabilitate,

          - Experienţă în funcţie de economist - minim 2 ani,

         b)  Obligaţiunile economistului :

 

 • Analiza economico-financiară a întreprinderii trimestrială şi anuală,
 • Prognoza bugetului întreprinderii şi analiza executării acestuia pe parcurs,
 • Elaborarea bugetului pe expoziţii, eveniment şi analiza executării.
 • Formarea preţului de cost la servicii.
 • Participarea în elaborarea regulamentelor ce ţin de activitatea economică,
 • Rapoarte specifice i analize financiar-contabile solicitate de către conducerea întrprinderii,
 • Întocmirea rapoartelor statistice,
 • Cunoştinţe de WORD, Excel, programa contabilă Wizcaunt sau a altei programe contabile,
 • Cunoaşterea limbii romăne,ruse .

 c)  Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

 

       d) Aptitudini/comportamente:capacitate de analizăși sinteză, gîndire logică, punctualitate, acurateţe,

         amabilitate, responsabilitate,abilități de lucru în echipă și individual, tendinţă spre dezvoltare

         profesională continuă.

        e)  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

 

Candidaţii pot trimite SV-ul pe adresacadre@moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md ,info.@moldexpo.md


Consiliul S.A. „C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data 27 octombrie 2020, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.A. „C.I.E. “Moldexpo” care a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:

 • S-a împuternicit Comisia de cenzori să autentifice semnăturile preşedintelui şi secretarului în Procesul-verbal al Adunării generale extraordinare a acţionarilor.
 • S-a aprobat Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor.
 • S-a acceptat încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului S.A. “C.I.E. „Moldexpo” şi ai Comisiei de cenzori.
 • S-a acceptat de a nu stabili cuantumul retribuţiei muncii membrilor Consiliului Societăţii, Comisiei de cenzori şi a Reprezentantului statului, care î-și vor exercita atribuțiile fără îndemnizații lunare.

S-a ales Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. „Moldexpo” şi  Comisia de cenzori.


 

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.A. „C.I.E. “Moldexpo”

Consiliul S.A. „C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data 24 iulie 2020, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.A. „C.I.E. “Moldexpo” care a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:

 • Se numeşte dna Carolina Chiper în funcţia de director general al C.I.E. “Moldexpo” S.A.
 • Se aprobă Contractul individual de muncă al directorului general al C.I.E „Moldexpo” S.A.
 • Se împuterniceşte dna Elvira Pluta, preşedintele Consiliului C.I.E. „Moldexpo” S.A., de a semna Contractul individual de muncă cu directorul general al C.I.E. „Moldexpo” S.A., dna Carolina Chiper.


   

 

A V I Z

 

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în data de 24 iulie 2020, la sediul Agenţiei Proprietăţii Publice (mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1,  bir. 411).

ORDINEA DE ZI:

 1. Cu privire la numirea Directorului general al C.I.E „Moldexpo” S.A.
 2. Cu privire la aprobarea contractului individual de muncă al Directorului general al C.I.E „Moldexpo” S.A.

 

Începutul înregistrării: ora 16:00. Începutul adunării: ora 17:00.

Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 21 iulie, între orele 9:00 – 17:00, prin poşta electronică (info@moldexpo.md).

 


 

A N U N Ț privind rezultatele Concursului pentru ocuparea
funcției vacante de Director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A.

Urmare desfășurării Concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A., la data de 13 iulie 2020, Comisia de selectare a desemnat în calitate de câștigător al Concursului candidatura doamnei CHIPER CAROLINA 

  


 

 

Anunț privind rezultatele concursului la C.I.E. ”Moldexpo” S.A.

 

Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director al C.I.E. ”Moldexpo” S.A, în conformitate cu prevederile p.11 al Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A aprobat prin decizia Consiliului societății (proces verbal nr.16 din 12.06.2020) informează că, în termenul stabilit pentru depunerea documentelor pentru participare la concurs – 30 iunie 2020, ora 16:00 au fost depuse 4(patru) dosare.

 


 

 

 

 


Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă vînzarea utilajului din casangerie cu  productivitate înaltă , şi anume:

 1. Două cazane „Paromat-Simplex”, producător „Viessman”, cu capacitatea de 1750 kw fiecare, consumul de gaz la un cazan 200m3/oră.
 2. Arzătoare de gaz – 2 buc.
 3. Schimbător de căldură-2 buc.
 4. Pompă de recirculare pentru sistemul de încălzire , capacitatea motor-15 kw -2buc.
 5. Pompă de recirculaţie a apei din sistem ,capacitatea motor - 5,5 kw – 2buc.
 6. Pompă de mixare TOP-S-50/4 EM , capacitatea motor – 0,18 kw – 2buc.

 

 

Telefon de contact  069 29 04 52  - Mircea Doltu

 

A V I Z

 

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 18 iunie 2024, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A. (str. Ghioceilor nr.1, mun. Chişinău).

 

ORDINEA DE ZI:

 1. Examinarea și aprobarea dării de seamă financiare a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2023.
 2. Examinarea raportului de audit al situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A pentru anul 2023.
 3. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pentru anul 2023.
 4. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pentru anul 2023.
 5. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii C.I.E. „Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pentru anii 2024-2026.
 6. Confirmarea entităţii de audit pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale C.I.E. “Moldexpo” S.A. pe anul 2024 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.
 7. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 8. Alegerea membrilor Consiliului Societății a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 10. Stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.
 11. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
 12. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2024.

 

Începutul înregistrării: ora 11:50. Începutul Adunării: ora 12:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 27.05.2024, la sediul Societății.

 


PLANUL DE ACHIZIȚII AL S.A. C.E.I. ”MOLDEXPO” S.A. PENTRU ANUL 2024


A V I Z

 

Consiliul C.I.E. “Moldexpo” S.A. aduce la cunoştinţă că, în data de 3 octombrie 2023, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor C.I.E. “Moldexpo” S.A. care a examinat şi a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:

 


 

A V I Z

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor în data de 3 octombrie 2023, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A. (str. Ghioceilor nr.1, mun. Chişinău), cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Acordului adițional la Contractul individual de muncă nr. 14-20 din 28.07.2020 al directorului general C.I.E. „Moldexpo” S.A., Carolina Chiper.

Începutul înregistrării: ora 11:50. Începutul Adunării: ora 12:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 18.09.2023, la sediul Societății.


A V I Z

 

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 16 iunie 2023, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A. (str. Ghioceilor nr.1, mun. Chişinău).

 

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea raportului de activitate a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2022.

2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2022.

3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2022.

4. Examinarea raportului auditului extern.

5. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii C.I.E. „Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pe anii 2023-2025.

6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022.

7. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023.

8. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.

9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

10. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

11. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

12. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

13. Confirmarea entităţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

14. Aprobarea Codului de guvernanță corportivă în cadrul C.I.E. „Moldexpo” S.A.

 

Începutul înregistrării: ora 11:50. Începutul Adunării: ora 12:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 30.05.2023, la sediul Societății.

 


Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data de 1 august 2022, a avut loc

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor C.I.E. “Moldexpo” S.A. care a examinat şi a aprobat URMĂTOAREA DECIZIE:

 

Se acceptă repartizarea profitului net în mărime de 1772760,76  lei, obținut în anul 2021, după cum urmează: plata dividendelor – 25,0% (443 190,19 lei), investirea în dezvoltarea întreprinderii – 75,0% (1 329 570,57 lei).


A V I Z

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 6 iunie 2022, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A.  (str. Ghioceilor  nr.1, mun. Chişinău).

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea raportului de activitate a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2021.

2. Examinarea dării de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2021.

3. Examinarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2021.

4. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii S.A. „C.I.E.  “Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2022-2024.

5. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2022.

6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

7. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

8. Stabilirea cuantumului retribuției membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.

9. Examinarea raportului auditului extern.

10. Confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.  

11. Aprobarea Statutului C.I.E. Moldexpo S.A. în redacție nouă.

    

Începutul înregistrării: ora 16:00. Începutul Adunării: ora 17:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 23.05.2022, la sediul Societății.


Consiliul S.A. „C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data 8 octombrie 2021, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.A. „C.I.E. “Moldexpo” care a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:


 


 

 

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 25 mai 2021, la sediul APP (PMAN,  nr.1, mun. Chişinău, bir. 411).

ORDINEA DE ZI:

 1. Darea de seamă a organului executiv al C.I.E. “Moldexpo” S.A. despre rezultatele financiar-economice pe anul 2020.
 2. Darea de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2020.
 3. Darea de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2020.
 4. Examinarea raportului auditului extern.
 5. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii S.A. „C.I.E.  “Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2021-2023.
 6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2021.
 7. Alegerea Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” şi stabilirea cuantumului remunerării membrilor acestuia.
 8. Alegerea Comisiei de cenzori a S.A. „C.I.E. “Moldexpo” şi stabilirea cuantumului remunerării membrilor acesteia.
 9. Stabilirea cuantumului retribuţiei muncii pentru reprezentantul statului în S.A. „C.I.E. „Moldexpo”.
 10. Confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

     

Începutul înregistrării: ora 16:00. Începutul Adunării: ora 17:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 15.05.2021, la solicitare prin poşta electronică info@moldexpo.md.


 

În atenţia companiilor de audit

CERERE DE OFERTĂ

CIE „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2021.

CIE „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică  şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. CIE „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. Detalii suplimentare pe: www.moldexpo.md
 2. Termenul final al executării Raportului de audit – 31.03.2022.
 3. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății:

mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

Registrul de stat al persoanelor juridice;

 1. Termenul limită de prezentarea ofertelor - nu mai târziu de 26 aprilie 2021, ora 10.00.
 2. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

 

Telefoane  de contact:  069600633, 069232995

 

Director general 

Chiper Carolina         

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 


Caietul de sarcini poate fi descărcat aici


Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   ECONOMIST

 

1.1. Cerinţe faţă de candidat:

 

 

 1. Studii:  Să posede studii  superioare  economice şi cunoştinţe generale de contabilitate,

          - Experienţă în funcţie de economist - minim 2 ani,

         b)  Obligaţiunile economistului :

 

 c)  Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

 

       d) Aptitudini/comportamente:capacitate de analizăși sinteză, gîndire logică, punctualitate, acurateţe,

         amabilitate, responsabilitate,abilități de lucru în echipă și individual, tendinţă spre dezvoltare

         profesională continuă.

        e)  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

 

Candidaţii pot trimite SV-ul pe adresacadre@moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md ,info.@moldexpo.md


Consiliul S.A. „C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data 27 octombrie 2020, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.A. „C.I.E. “Moldexpo” care a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:

S-a ales Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. „Moldexpo” şi  Comisia de cenzori.


 

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.A. „C.I.E. “Moldexpo”

Consiliul S.A. „C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data 24 iulie 2020, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.A. „C.I.E. “Moldexpo” care a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:


 

A V I Z

 

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în data de 24 iulie 2020, la sediul Agenţiei Proprietăţii Publice (mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1,  bir. 411).

ORDINEA DE ZI:

 1. Cu privire la numirea Directorului general al C.I.E „Moldexpo” S.A.
 2. Cu privire la aprobarea contractului individual de muncă al Directorului general al C.I.E „Moldexpo” S.A.

 

Începutul înregistrării: ora 16:00. Începutul adunării: ora 17:00.

Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 21 iulie, între orele 9:00 – 17:00, prin poşta electronică (info@moldexpo.md).

 


 

A N U N Ț privind rezultatele Concursului pentru ocuparea
funcției vacante de Director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A.

Urmare desfășurării Concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A., la data de 13 iulie 2020, Comisia de selectare a desemnat în calitate de câștigător al Concursului candidatura doamnei CHIPER CAROLINA 

  


 

 

Anunț privind rezultatele concursului la C.I.E. ”Moldexpo” S.A.

 

Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director al C.I.E. ”Moldexpo” S.A, în conformitate cu prevederile p.11 al Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A aprobat prin decizia Consiliului societății (proces verbal nr.16 din 12.06.2020) informează că, în termenul stabilit pentru depunerea documentelor pentru participare la concurs – 30 iunie 2020, ora 16:00 au fost depuse 4(patru) dosare.

 


 

 

 

 


Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă vînzarea utilajului din casangerie cu  productivitate înaltă , şi anume:

 1. Două cazane „Paromat-Simplex”, producător „Viessman”, cu capacitatea de 1750 kw fiecare, consumul de gaz la un cazan 200m3/oră.
 2. Arzătoare de gaz – 2 buc.
 3. Schimbător de căldură-2 buc.
 4. Pompă de recirculare pentru sistemul de încălzire , capacitatea motor-15 kw -2buc.
 5. Pompă de recirculaţie a apei din sistem ,capacitatea motor - 5,5 kw – 2buc.
 6. Pompă de mixare TOP-S-50/4 EM , capacitatea motor – 0,18 kw – 2buc.

 

 

Telefon de contact  069 29 04 52  - Mircea Doltu