ro

Despre companie

Locuri de munca


 

 

 

 

 

Societatea pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează  Contabil

 pe perioadă determinată

 

1. Cerinţe faţă de candidat:

 

 1. Studii:  Să posede studii superioare în contabilitate, 

           Experienţă în funcţie de contabil –  minim 2 ani,

      b)     Cunoştinţe şi abilităţi:

 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul contabilităţii,
 • Cunoaşterea legislaţiei fiscale în vigoare,
 • Capacitatea de analiză şi control,
 • Deprinderi avansate operare  PC ( Windows, MS Office, programe de contabilitate)
 • Licrul  în echipă,
 • Cunoaşterea limbii române, ruse,( cunoaşterea limbii engleze va  fi un avantaj).

      c)     Program de lucru:   ziua de muncă de 8 ore.

       d)    Aptitudini/ comportamente: punctualitate, responsabilitate, acurateţe, amabilitate, onestitate, rezistenţă la efort

                şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

        e)     Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv profesionist, pachet social, salariu atractiv.

 

  2. Lista documentelor necesare, ce urmează a fi prezentate de candidaţi:

               - copiile de pe diplomele de studii ;

              

Candidaţii pot trimite SV-ul pe adresa:

Cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md

                                      

                                               Fax:  022 747 420

 


 

Angajăm

Asistent proiect

În cadrul proiectului ”Participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020 Dubai”

 

Nume poziţie: Asistent de proiect

Locul: Chişinău, Moldova cu posibilitatea deplasării în or.Dubai, EAU pe o perioadă de minim 6 luni.

Durata contractului: 10 iunie 2019 – 31 mai 2021

Context: Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. a fost numit prin Hotărârea Guvernului nr.134, din 07.02.2018, drept Autoritate Națională responsabilă pentru participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020 Dubai”, care va avea loc în perioada 20 octombrie 2020 - 10 aprilie 2021 în or. Dubai, EAU.

Expoziţia Mondială (World Expo) este al treilea dintre cele mai mari evenimente din lume cu impact economic, social şi cultural, după FIFA World Cup şi Jocurile Olimpice. Participarea Republicii Moldova la Expo reprezintă o oportunitate de promovare a imaginii ţării pe plan global.

 

Principalele responsabilități și atribuții ale Asistentului de proiect: 

 • Oferă asistenţă de documentare şi logistică necesară pentru activitățile și evenimentele  organizate în cadrul proiectului, în corespundere cu planul de acțiuni pentru organizarea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020 Dubai”, asigurând pregătirea adecvată a acestora;
 • Traduce materialele necesare pentru realizarea proiectului, inclusiv traducerea scrisă şi orală în/din engleză, română, rusă;
 • Redactează documentele legate de rutina proiectului: scrisori, note informative, rapoarte, e-mailuri, procese-verbale etc.;
 • Participă la organizarea ședințelor, evenimentelor și asigură secretariatul acestora;
 • Gestionează corespunzător documentația legată de proiect, centralizează și păstrează evidența strictă a tuturor documentelor;
 • Asigură comunicarea cu membrii grupului de lucru, comitetului organizatoric, cu organizatorii Expo 2020 Dubai și partenerii proiectului;
 • Asigură actualizarea informației privitor la activitățile proiectului pe site și (după caz) mediatizarea pe platforme informaționale;
 • Colaborează cu membrii echipei la planificarea activităților, actualizează planul de lucru și monitorizează, alături de coordonatorul de proiect, stadiul realizării activităților; elaborează după caz documentele necesare;
 • Participă la elaborarea documentelor de licitație, gestionează și monitorizează procesele de achiziție a bunurilor și serviciilor conform Planului aprobat, asigură perfectarea documentelor și păstrarea dosarului de achiziție în mod corespunzător;
 • Contribuie, la solicitarea superiorilor, la realizarea altor sarcini pentru bunul mers al proiectului.

 

Cerinţe:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (profil economic sau juridic);
 • Cunoaşterea avansată a limbilor engleză și română;
 • Utilizator PC avansat;
 • Experiență în asistența anterioară a unor proiecte;
 • Experiență în lucru cu autoritățile de stat, organizațiile sau companiile internaționale;
 • Experiență în organizarea procedurilor de achiziții publice va fi considerată un avantaj.
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română, rusă și engleză;
 • Cunoștințe și abilități de comunicare în social media;
 • Abilități de elaborare a prezentărilor;
 • Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, iniţiativă, dinamism, deschidere către nou, gândire creativă, promptitudine.

 

Oferim:

 • Angajare oficială;
 • Pachet social;
 • Salariu atractiv;
 • Mediu activ şi dinamic;
 • Deplasarea în or. Dubai pentru a activa în cadrul Pavilionului Republicii Moldova pe perioada Expo 2020 Dubai (20 octombrie 2020-10 aprilie 2021);
 • Loc de muncă confortabil.

 

Procedura de Evaluare

Evaluarea va fi realizată în baza CV-ului și scrisorii de intenție. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Candidații interesați sunt rugați sa transmita CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa  cadre@moldexpo.md  până la data de 31.05.2019 cu indicarea postului pentru care se aplică. Tel.022 810 425

 

  NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

 


 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   designer

 

1.1. Cerinţe faţă de candidat:

 

 

 1. Studii:   Studii  superioare , medii speciale  în domeniu,

          - Experienţă minim 1 an  într  - un post similar ,

 • Cunoştinţe de WORD, Excel, Outlook Express, Internet,
 • Cunoaşterea obligatorie a programelor de redactare grafică:

         Adobe Photoshop,

        Adobe  Iliustrator( + Corel Draw – opţional)

        Adobe inDesign

 • Cunoaşterea bazelor designului grafic: compoziţie, culoare, stil,

 

 • Cunoaşterea limbilor romănă, rusă,  (engleza - constituie un avantaj ).

 

         b)  Obligaţiunile  designerului  :

 

 • Proiectează conţinutul informaţiilor pentru  comunicarea vizuală,
 • Elaborează proiectele standurilor expoziţionale şi proiectele de decor al pavilioanelor expoziţionale,
 • Proiectează conţinutul informaţiilor pentru  publicare şi imprimare,  utilizînd  tipărituri( publicaţii tipărite),

forme electronice şi digitale, precum şi alte forme de mass-media vizuale ,

 • Machetarea  materialelor  publicitare,
 • Elaborarează proiectele de design a panourilor publicitare ,

 

 c)  Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

 

       d) Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate, gîndire creativă, capacitate de analiză, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

        e)  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

Cadre@ moldexpo.md

La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii selectaţi.

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md

                                     


Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “M o l d e x p o”

angajează pe o perioadă determinată  Organizator tîrguri şi expoziţii, asistent

 

    Cerinţe faţă de candidat:

 

a)     Cerinţe profesionale:   

 • Studii  superioare preferabil în domeniul: economie, marketing, business și administrarea afacerii ş.a,
 • Experienţă de muncă în domeniul vînzărilor, marketingului, organizării evenimentelor, vor constitui un avantaj,
 • Cunoştinţe de WORD, Excel, Internet, Power Point.
 • Cunoaşterea limbilor romănă, rusă, engleza, cunoașterea altor limbi prezintă un avantaj.

 

b) Abilităţi: comunicare, organizare, negociere, analiza informaţiei, elaborare a documentelor, prezentare.

c) Aptitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, creativitate, punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate,  capacitate de lucru în echipă, tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

d) Condiţii de muncă:

Companie stabilă,  cu un colectiv unit, pachet social, salariu atractiv, posibilități de creștere în carieră, sistem de premiere.

e) Program de lucru :   ziua de muncă  de 8 ore, 5 zile/saptamîna

 

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

Cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md

 


 


 

 

 

 

 

Societatea pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează  Contabil

 pe perioadă determinată

 

1. Cerinţe faţă de candidat:

 

 1. Studii:  Să posede studii superioare în contabilitate, 

           Experienţă în funcţie de contabil –  minim 2 ani,

      b)     Cunoştinţe şi abilităţi:

      c)     Program de lucru:   ziua de muncă de 8 ore.

       d)    Aptitudini/ comportamente: punctualitate, responsabilitate, acurateţe, amabilitate, onestitate, rezistenţă la efort

                şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

        e)     Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv profesionist, pachet social, salariu atractiv.

 

  2. Lista documentelor necesare, ce urmează a fi prezentate de candidaţi:

               - copiile de pe diplomele de studii ;

              

Candidaţii pot trimite SV-ul pe adresa:

Cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md

                                      

                                               Fax:  022 747 420

 


 

Angajăm

Asistent proiect

În cadrul proiectului ”Participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020 Dubai”

 

Nume poziţie: Asistent de proiect

Locul: Chişinău, Moldova cu posibilitatea deplasării în or.Dubai, EAU pe o perioadă de minim 6 luni.

Durata contractului: 10 iunie 2019 – 31 mai 2021

Context: Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. a fost numit prin Hotărârea Guvernului nr.134, din 07.02.2018, drept Autoritate Națională responsabilă pentru participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020 Dubai”, care va avea loc în perioada 20 octombrie 2020 - 10 aprilie 2021 în or. Dubai, EAU.

Expoziţia Mondială (World Expo) este al treilea dintre cele mai mari evenimente din lume cu impact economic, social şi cultural, după FIFA World Cup şi Jocurile Olimpice. Participarea Republicii Moldova la Expo reprezintă o oportunitate de promovare a imaginii ţării pe plan global.

 

Principalele responsabilități și atribuții ale Asistentului de proiect: 

 

Cerinţe:

 

Oferim:

 

Procedura de Evaluare

Evaluarea va fi realizată în baza CV-ului și scrisorii de intenție. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Candidații interesați sunt rugați sa transmita CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa  cadre@moldexpo.md  până la data de 31.05.2019 cu indicarea postului pentru care se aplică. Tel.022 810 425

 

  NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

 


 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   designer

 

1.1. Cerinţe faţă de candidat:

 

 

 1. Studii:   Studii  superioare , medii speciale  în domeniu,

          - Experienţă minim 1 an  într  - un post similar ,

         Adobe Photoshop,

        Adobe  Iliustrator( + Corel Draw – opţional)

        Adobe inDesign

 

 

         b)  Obligaţiunile  designerului  :

 

forme electronice şi digitale, precum şi alte forme de mass-media vizuale ,

 

 c)  Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

 

       d) Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate, gîndire creativă, capacitate de analiză, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

        e)  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

Cadre@ moldexpo.md

La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii selectaţi.

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md

                                     


Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “M o l d e x p o”

angajează pe o perioadă determinată  Organizator tîrguri şi expoziţii, asistent

 

    Cerinţe faţă de candidat:

 

a)     Cerinţe profesionale:   

 

b) Abilităţi: comunicare, organizare, negociere, analiza informaţiei, elaborare a documentelor, prezentare.

c) Aptitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, creativitate, punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate,  capacitate de lucru în echipă, tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

d) Condiţii de muncă:

Companie stabilă,  cu un colectiv unit, pachet social, salariu atractiv, posibilități de creștere în carieră, sistem de premiere.

e) Program de lucru :   ziua de muncă  de 8 ore, 5 zile/saptamîna

 

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

Cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md