ro

Despre companie

Locuri de munca

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   îngrijitor încăperi de producere și serviciu

Cerinţe faţă de candidat:

 1.  Experienţă  de muncă minim 1 .

       b. Obligaţiunile îngrijitorului încăperi de producere și serviciu:

 • Asigură întreținerea și curățenia în cadrul Centrului ( în încăperile de serviciu și pavilioanele expoziționale).

 c. Program de lucru :   ziua de muncă de 8 ore,

        d. Aptitudini: punctualitate, acurateţe,  responsabilitate.

         e. Condiţii de muncă:

           Companie stabilă cu un colectiv unit , salariu atractiv, bonusuri salariale, pachet social .

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa: cadre@moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   MARKETOLOG

Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii:   studii  superioare  în domeniu,

          - Experienţă relevantă ,

        b. Obligaţiunile marketologului :

 • Atragerea şi invitarea vizitatorilor profesionişti la expoziţii,
 • Lucrul cu expozanţii pentru atragerea vizitatorilor  şi promovarea expoziţiilor ,
 • Administrarea paginilor de facebook a expoziţiilor,
 • Participarea la elaborarea conceptelor de promovare a expozițiilor,
 • Realizarea conceptelor de lucru cu vizitatorii profesionişti în cadrul expoziţiilor.
 • Participarea la pregătirea materialelor publicitare pentru atragerea vizitatorilor,
 • Cunoştinţe avansate Microsoft Office: WORD, Excel, Outlook Express, Power Point
 • Cunoaşterea limbilor romănă ,rusă, engleza constituie un avantaj .

c. Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

       d. Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate, gândire creativă, capacitate de analiză, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

        e.  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa: cadre@moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


 

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” angajează

 pe perioadă nedeterminată Organizator tărguri şi expoziţii,

 Secţia expoziţii,

 1. Cerinţe generale:

a) Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniile: managment, marketing, economie, bussines.

- Experienţă de muncă în domeniul expozițional, vânzărilor, marketingului, organizării diferitor evenimente  vor constitui un avantaj.

b) Cunoştinţe:

 • Cunoştinţe privind vânzările;
 • Cunoştinţe privind tehnici de negociere, vânzări;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Microsoft office
 • Cunoştinţe de marketing și cunoaşterea limbii engleze, va fi un avantaj.

 

c) Abilităţi: de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă.

d) Aptitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 1.  Lista documentelor necesare, ce urmează a fi prezentate de candidaţi :

- copiile de pe diplomele de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

a) Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv profesionist, pachet social, salariu atractiv.

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu               

Termenul  şi locul de depunere a documentelor

Locul depunerii documentelor de participare la  ocuparea funcţiei de organizator târguri şi expoziţii, Secţia expoziţii a C.I.E. “Moldexpo” S.A., este mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1, Oficiul specialiștilor, Serviciul personal, tel. de contact: 069585635. Așteptăm CV-urile până la data de 1 noiembrie.  


 

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   Redactor- traducător

 

 Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii:     superioare ,
 • Experienţă  de muncă minim 1 an,
 • Expunerea frumoasă în formă scrisă a textului,
 • Competență lingvistică,
 • Limba română ( de dorit să fie limbă maternă),
 • Limba engleză și limba rusă – nivel avansat,

 

         b. Obligaţiunile de serviciu ale Redactorului-traducător :

 • Traducerea și redactarea materialelor aferente expozițiilor: cataloage, programe expoziționale, scrisori informaționale, etc.
 • Traducerea și redactarea altor materiale de circulație internă și externă, la necesitățile entității.

 c.  Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

 

       d. Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, creativitate, entuziasm și idei inovatoare, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

        e.  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

cadre@moldexpo.md 

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


                  

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   îngrijitor încăperi de producere și serviciu

Cerinţe faţă de candidat:

 1.  Experienţă  de muncă minim 1 .

       b. Obligaţiunile îngrijitorului încăperi de producere și serviciu:

 c. Program de lucru :   ziua de muncă de 8 ore,

        d. Aptitudini: punctualitate, acurateţe,  responsabilitate.

         e. Condiţii de muncă:

           Companie stabilă cu un colectiv unit , salariu atractiv, bonusuri salariale, pachet social .

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa: cadre@moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   MARKETOLOG

Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii:   studii  superioare  în domeniu,

          - Experienţă relevantă ,

        b. Obligaţiunile marketologului :

c. Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

       d. Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate, gândire creativă, capacitate de analiză, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

        e.  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa: cadre@moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


 

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” angajează

 pe perioadă nedeterminată Organizator tărguri şi expoziţii,

 Secţia expoziţii,

 1. Cerinţe generale:

a) Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniile: managment, marketing, economie, bussines.

- Experienţă de muncă în domeniul expozițional, vânzărilor, marketingului, organizării diferitor evenimente  vor constitui un avantaj.

b) Cunoştinţe:

 

c) Abilităţi: de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă.

d) Aptitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 1.  Lista documentelor necesare, ce urmează a fi prezentate de candidaţi :

- copiile de pe diplomele de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

a) Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv profesionist, pachet social, salariu atractiv.

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu               

Termenul  şi locul de depunere a documentelor

Locul depunerii documentelor de participare la  ocuparea funcţiei de organizator târguri şi expoziţii, Secţia expoziţii a C.I.E. “Moldexpo” S.A., este mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1, Oficiul specialiștilor, Serviciul personal, tel. de contact: 069585635. Așteptăm CV-urile până la data de 1 noiembrie.  


 

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   Redactor- traducător

 

 Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii:     superioare ,

 

         b. Obligaţiunile de serviciu ale Redactorului-traducător :

 c.  Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

 

       d. Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, creativitate, entuziasm și idei inovatoare, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

        e.  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

cadre@moldexpo.md 

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu