ro

Despre companie

Locuri de munca

 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” angajează pe perioadă determinată Asistent de proiect în Secția ”Pregătirea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială Expo Osaka 2025”

 

Locul: Chişinău, oficiul CIE”Moldexpo”SA,

Durata contractului: până la 30 noiembrie 2025

 

1. Cerinţe faţă de candidat:

 

 1. Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență (profil economic, administrare, relații internaționale);

 • Experienţă de muncă minim 3 ani,
 • Experiență în lucru cu autoritățile de stat, organizațiile sau companiile internaționale;
 • Experiență în realizarea anterioară a unor proiecte ( practicele anterioare de conlucrare cu instituțiile și organizațiile din Japonia) vor constitui un avantaj;
 • Experiență în organizarea procedurilor de achiziții publice va fi considerată un avantaj;
 • Cunoașterea avansată a limbilor engleză și română ( abilități de comunicare scrisă și verbală în acestea limbi);
 • Cunoștințe și abilități de comunicare în social media;
 • Abilități de elaborare a prezentărilor;
 • Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, inițiativă, dinamism, deschidere către nou, gândire creativă, promptitudine.

 

b) Principalele responsabilități și atribuții ale Asistentului de proiect:

 

 • Participă la planificarea activităților, actualizarea planului de lucru și monitorizarea stadiului realizării proiectului;
 • Elaborează documente și logistică necesară pentru activitățile și evenimentele organizate în cadrul proiectului în corespundere cu planul de acțiuni pentru organizarea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025”, asigurând pregătirea adecvată a acestora;
 • Elaborează devizul de cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a proiectului;
 • Organizează activitățile legate de rutina proiectului: scrisori, note informative, rapoarte, e-mailuri, procese-verbale etc.;
 • Participă la organizarea ședințelor, evenimentelor și asigură secretariatul acestora;
 • Este responsabil de gestionarea corespunzătoare a documentației legată de proiect, centralizeazarea și păstrarea evidenței stricte a tuturor documentelor;
 • Este responsabil de comunicarea cu membrii grupului de lucru, comitetului organizatoric, cu organizatorii Expo Osaka 2025 și partenerii proiectului;
 • Participă la promovarea activităților de organizare și desfășurare a lucrărilor de pregătire a proiectului;
 • Organizează procesele de achiziție a bunurilor și serviciilor conform Planului aprobat, elaborează documentele de licitație, asigură perfectarea documentelor și păstrarea dosarului de achiziție în mod corespunzător;
 • Contribuie, la solicitarea superiorilor, la realizarea altor sarcini pentru bunul mers al proiectului.

 

c) Oferim:

 

- Angajare oficială;

- Mediu activ şi dinamic;

- Salariu atractiv, pachet social;

- Loc de muncă confortabil,

- Posibilitatea de a continua activitatea în cadrul CIE”Moldexpo” SA.


Candidații interesați sunt rugați să transmită CV-ul și scrisoarea de intenție la adresele: cadre@moldexpo.md, secretariat@moldexpo.md cu indicarea postului pentru care se aplică.

 

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu;

 


 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată Administrator de sistem de tehnologie a informației

 

 1. Cerinţe faţă de candidat:
 • Studii superioare în domeniu
 • Experienţă de muncă minim 1 an,
 • Cunoaşterea limbilor romînă, engleză, rusă
 1. Obligaţiunile Administratorului de sistem de tehnologie a informației:
 • Monitorizarea și analizarea sistemelor, serviciilor și aplicațiilor existente,
 • Menținerea și administrarea rețelei de calculatoare, aplicațiilor etc.,
 • Recomandarea modificărilor pentru îmbunătățirea configurațiilor sistemelor și a rețelei de calculatoare, determinarea cerințelor hardware sau software pentru aceste modificări,
 • Administrarea serverelor,
 • Coordonarea accesului și utilizării rețelei de calculatoare.
 1. Program de lucru: ziua de muncă 8 ore
 1. Aptitudini/comportamente: aptitudini analitice, capacitatea de a identifica și de a rezolva rapid problema, punctualitate, acurateţe, responsabilitate, gândire creativă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 1. Condiţii de muncă: Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social, salariu atractiv.

         Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa: cadre@moldexpo.md

 

         Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu

 


 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată Redactor- traducător

 

1.1. Cerinţe faţă de candidat:

 

Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniile: filologie, jurnalism.

Experienţă de muncă minim 1 an,

 

 • Expunerea frumoasă în formă scrisă a textului,
 • Competență lingvistică,
 • Limba română (de dorit să fie limbă maternă),
 • Limba rusă – nivel avansat,
 • Limba engleză – constitie un avantaj

 

b) Obligaţiunile de serviciu ale Redactorului-traducător:

 

 • Traducerea și redactarea materialelor aferente expozițiilor: cataloage, programe expoziționale, scrisori informaționale, etc.
 • Traducerea și redactarea altor materiale de circulație internă și externă, la necesitățile entității.

 

c) Program de lucru: ziua de muncă 8 ore,

 

d) Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, creativitate, entuziasm și idei inovatoare, responsabilitate,

tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

e) Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv, primă la concediul anual de odihnă.

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” angajează pe perioadă determinată Specialist principal în Secția ”Pregătirea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025”


 

Locul: Chişinău, oficiul CIE”Moldexpo”SA,

Durata contractului: până 30 noiembrie 2025


 

 1. Cerinţe faţă de candidat: 

 • Studii: superioare , absolvite cu diplomă de licență (profil economic, administrare, relații internaționale);
 • Experienţă de muncă minim 3 ani,
 • Experiență în lucru cu autoritățile de stat, organizațiile sau companiile internaționale;
 • Experiență în realizarea anterioară a unor proiecte ( practicele anterioare de conlucrare cu instituțiile și organizațiile din Japonia) vor constitui un avantaj;
 • Experiență în organizarea procedurilor de achiziții publice va fi considerată un avantaj;
 • Cunoașterea avansată a limbilor engleză și română ( abilități de comunicare scrisă și verbală în acestea limbi);
 • Cunoștințe și abilități de comunicare în social media;
 • Abilități de elaborare a prezentărilor;
 • Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, inițiativă, dinamism, deschidere către nou, gândire creativă, promptituudine.


 

2. Principalele responsabilități și atribuții ale Specialistului principal:

 • Participă la planificarea activităților, actualizarea planului de lucru și monitorizarea, stadiului realizării proiectului;
 • Elaborează documente și logistică necesară pentru activitățile și evenimentele organizate în cadrul proiectului, în corespundere cu planul de acțiuni pentru organizarea participării Republicii Moldova la
 • Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025”, asigurând pregătirea adecvată a acestora;
 • Elaborează devizul de cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a proiectului;
 • Organizează activitățile legate de rutina proiectului: scrisori, note informative, rapoarte, e-mailuri, procese-verbale etc.;
 • Participă la organizează ședințelor, evenimentelor și asigură secretariatul acestora;
 • Este responsabil de gestionarea corespunzătoare a documentației legată de proiect, centralizeazarea și păstrarea evidenței stricte a tuturor documentelor;
 • Este responsabil de comunicarea cu membrii grupului de lucru, comitetului organizatoric, cu organizatorii Expo Osaka 2025 și partenerii proiectului;
 • Participă la promovarea activităților de organizare și desfășurare a lucrărilor de pregătire a proiectului;
 • Organizează procesele de achiziție a bunurilor și serviciilor conform Planului aprobat, elaborează documentele de licitație asigură perfectarea documentelor și păstrarea dosarului de achiziție în mod corespunzător;
 • Contribuie, la solicitarea superiorilor, la realizarea altor sarcini pentru bunul mers al proiectulu


3. Oferim:

 • Angajare oficială;
 • Mediu activ şi dinamic;
 • Salariu atractiv, Pachet social;
 • Loc de muncă confortabil,
 • Posibilitatea de a continua activitatea în cadrul CIE”Moldexpo” SA.


 

Candidați interesați sunt rugați să transmită CV-ul și scrisoarea de intenție la adresele: cadre@moldexpo.md, secretariat@moldexpo.md până la data de 20.10.2023 cu indicarea postului pentru care se aplică.


Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.


E-mail : cadre@moldexpo.md, secretariat@moldexpo.md


 

Angajăm

Coordonator de proiect

În cadrul proiectului ”Participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025 ”

 

Nume poziţie: Coordonator de proiect

 

Locul: Chişinău, Moldova cu posibilitatea deplasării în or. Osaka, Japonia pe o perioadă de minim 6 luni.

 

Durata contractului: până 30 noiembrie 2025

 

Context: Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. a fost numit prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.225, din 19.04.2023, în calitate de Autoritate Națională responsabilă organizarea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025 ”, care va avea loc în perioada 13 aprilie 2025 - 13 octombrie 2025 în or. Osaka, Japonia.

 

Expoziţia Mondială (World Expo) este al treilea dintre cele mai mari evenimente din lume cu impact economic, social şi cultural, după FIFA World Cup şi Jocurile Olimpice. Participarea Republicii Moldova la Expo reprezintă o oportunitate de promovare a imaginii ţării pe plan global.

 

Principalele responsabilități și atribuții ale coordonatorului de proiect

 • Este responsabil de planificarea activităților, actualizarea planului de lucru și monitorizarea, stadiului realizării proiectului;​
 • Elaborează documente și logistică necesară pentru activitățile și evenimentele organizate în cadrul proiectului, în corespundere cu planul de acțiuni pentru organizarea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025”, asigurând pregătirea adecvată a acestora;
 • Elaborează devizul de cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a proiectului
 • Organizează activitățile legate de rutina proiectului: scrisori, note informative, rapoarte, e-mailuri, procese-verbale etc.;
 • Este responsabil de organizează ședințelor, evenimentelor și asigură secretariatul acestora;
 • Este responsabil de gestionarea corespunzătoare a documentației legată de proiect, centralizeazarea și păstrarea evidenței stricte a tuturor documentelor;
 • Este responsabil de comunicarea cu membrii grupului de lucru, comitetului organizatoric, cu organizatorii Expo Osaka 2025 și partenerii proiectului;
 • Asigură promovarea activităților de organizare și desfășurare a lucrărilor de pregătire a proiectului;
 • Gestionează și monitorizează procesele de achiziție a bunurilor și serviciilor conform Planului aprobat, elaborează documentele de licitație asigură perfectarea documentelor și păstrarea dosarului de achiziție în mod corespunzător;
 • Contribuie, la solicitarea superiorilor, la realizarea altor sarcini pentru bunul mers al proiectului.


Cerinţe:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil economic, administrare, relații internaționale);
 • Cunoașterea avansată a limbilor engleză și română;
 • Experiență în realizarea anterioară a unor proiecte;
 • Practicele anterioare de conlucrare cu instituțiile și organizațiile din Japonia vor constitui un avantaj.
 • Experiență în lucru cu autoritățile de stat, organizațiile sau companiile internaționale;
 • Experiență în organizarea procedurilor de achiziții publice va fi considerată un avantaj.
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română și engleză;
 • Cunoștințe și abilități de comunicare în social media;
 • Abilități de elaborare a prezentărilor;
 • Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, inițiativă, dinamism, deschidere către nou, gândire creativă, promptitudine.

 

Oferim:

 • Angajare oficială;
 • Mediu activ şi dinamic;
 • Salariu atractiv, Pachet social;
 • Deplasarea în or. Osaka pentru a activa în cadrul Pavilionului Republicii Moldova pe perioada Expo Osaka 2025 (13 aprilie 2025- 13 octombrie 2025);
 • Loc de muncă confortabil.

 

Procedura de Evaluare

 

Evaluarea va fi realizată în baza CV-ului și scrisorii de intenție. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Candidații interesați sunt rugați sa transmită CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa  cadre@moldexpo.md până la data de 10.10.2023 cu indicarea postului pentru care se aplică.

 

NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.


 

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   îngrijitor încăperi de producere și serviciu

Cerinţe faţă de candidat:

 1.  Experienţă  de muncă minim 1 .

       b. Obligaţiunile îngrijitorului încăperi de producere și serviciu:

 • Asigură întreținerea și curățenia în cadrul Centrului ( în încăperile de serviciu și pavilioanele expoziționale).

 c. Program de lucru :   ziua de muncă de 8 ore,

        d. Aptitudini: punctualitate, acurateţe,  responsabilitate.

         e. Condiţii de muncă:

           Companie stabilă cu un colectiv unit , salariu atractiv, bonusuri salariale, pachet social .

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa: cadre@moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   MARKETOLOG

Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii:   studii  superioare  în domeniu,

          - Experienţă relevantă ,

        b. Obligaţiunile marketologului :

 • Atragerea şi invitarea vizitatorilor profesionişti la expoziţii,
 • Lucrul cu expozanţii pentru atragerea vizitatorilor  şi promovarea expoziţiilor ,
 • Administrarea paginilor de facebook a expoziţiilor,
 • Participarea la elaborarea conceptelor de promovare a expozițiilor,
 • Realizarea conceptelor de lucru cu vizitatorii profesionişti în cadrul expoziţiilor.
 • Participarea la pregătirea materialelor publicitare pentru atragerea vizitatorilor,
 • Cunoştinţe avansate Microsoft Office: WORD, Excel, Outlook Express, Power Point
 • Cunoaşterea limbilor romănă ,rusă, engleza constituie un avantaj .

c. Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

       d. Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate, gândire creativă, capacitate de analiză, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

        e.  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa: cadre@moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


 

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” angajează

 pe perioadă nedeterminată Organizator tărguri şi expoziţii,

 Secţia expoziţii,

 1. Cerinţe generale:

a) Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniile: managment, marketing, economie, bussines.

- Experienţă de muncă în domeniul expozițional, vânzărilor, marketingului, organizării diferitor evenimente  vor constitui un avantaj.

b) Cunoştinţe:

 • Cunoştinţe privind vânzările;
 • Cunoştinţe privind tehnici de negociere, vânzări;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Microsoft office
 • Cunoştinţe de marketing și cunoaşterea limbii engleze, va fi un avantaj.

 

c) Abilităţi: de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă.

d) Aptitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 1.  Lista documentelor necesare, ce urmează a fi prezentate de candidaţi :

- copiile de pe diplomele de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

a) Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv profesionist, pachet social, salariu atractiv.

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu               

Termenul  şi locul de depunere a documentelor

Locul depunerii documentelor de participare la  ocuparea funcţiei de organizator târguri şi expoziţii, Secţia expoziţii a C.I.E. “Moldexpo” S.A., este mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1, Oficiul specialiștilor, Serviciul personal, tel. de contact: 069585635. Așteptăm CV-urile până la data de 1 noiembrie.  


 

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   Redactor- traducător

 

 Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii:     superioare ,
 • Experienţă  de muncă minim 1 an,
 • Expunerea frumoasă în formă scrisă a textului,
 • Competență lingvistică,
 • Limba română ( de dorit să fie limbă maternă),
 • Limba engleză și limba rusă – nivel avansat,

 

         b. Obligaţiunile de serviciu ale Redactorului-traducător :

 • Traducerea și redactarea materialelor aferente expozițiilor: cataloage, programe expoziționale, scrisori informaționale, etc.
 • Traducerea și redactarea altor materiale de circulație internă și externă, la necesitățile entității.

 c.  Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

 

       d. Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, creativitate, entuziasm și idei inovatoare, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

        e.  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

cadre@moldexpo.md 

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


                  

 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” angajează pe perioadă determinată Asistent de proiect în Secția ”Pregătirea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială Expo Osaka 2025”

 

Locul: Chişinău, oficiul CIE”Moldexpo”SA,

Durata contractului: până la 30 noiembrie 2025

 

1. Cerinţe faţă de candidat:

 

 1. Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență (profil economic, administrare, relații internaționale);

 

b) Principalele responsabilități și atribuții ale Asistentului de proiect:

 

 

c) Oferim:

 

- Angajare oficială;

- Mediu activ şi dinamic;

- Salariu atractiv, pachet social;

- Loc de muncă confortabil,

- Posibilitatea de a continua activitatea în cadrul CIE”Moldexpo” SA.


Candidații interesați sunt rugați să transmită CV-ul și scrisoarea de intenție la adresele: cadre@moldexpo.md, secretariat@moldexpo.md cu indicarea postului pentru care se aplică.

 

Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu;

 


 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată Administrator de sistem de tehnologie a informației

 

 1. Cerinţe faţă de candidat:
 1. Obligaţiunile Administratorului de sistem de tehnologie a informației:
 1. Program de lucru: ziua de muncă 8 ore
 1. Aptitudini/comportamente: aptitudini analitice, capacitatea de a identifica și de a rezolva rapid problema, punctualitate, acurateţe, responsabilitate, gândire creativă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 1. Condiţii de muncă: Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social, salariu atractiv.

         Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa: cadre@moldexpo.md

 

         Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu

 


 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată Redactor- traducător

 

1.1. Cerinţe faţă de candidat:

 

Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniile: filologie, jurnalism.

Experienţă de muncă minim 1 an,

 

 

b) Obligaţiunile de serviciu ale Redactorului-traducător:

 

 

c) Program de lucru: ziua de muncă 8 ore,

 

d) Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, creativitate, entuziasm și idei inovatoare, responsabilitate,

tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

e) Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv, primă la concediul anual de odihnă.

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” angajează pe perioadă determinată Specialist principal în Secția ”Pregătirea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025”


 

Locul: Chişinău, oficiul CIE”Moldexpo”SA,

Durata contractului: până 30 noiembrie 2025


 

 1. Cerinţe faţă de candidat: 


 

2. Principalele responsabilități și atribuții ale Specialistului principal:


3. Oferim:


 

Candidați interesați sunt rugați să transmită CV-ul și scrisoarea de intenție la adresele: cadre@moldexpo.md, secretariat@moldexpo.md până la data de 20.10.2023 cu indicarea postului pentru care se aplică.


Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.


E-mail : cadre@moldexpo.md, secretariat@moldexpo.md


 

Angajăm

Coordonator de proiect

În cadrul proiectului ”Participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025 ”

 

Nume poziţie: Coordonator de proiect

 

Locul: Chişinău, Moldova cu posibilitatea deplasării în or. Osaka, Japonia pe o perioadă de minim 6 luni.

 

Durata contractului: până 30 noiembrie 2025

 

Context: Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. a fost numit prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.225, din 19.04.2023, în calitate de Autoritate Națională responsabilă organizarea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo Osaka 2025 ”, care va avea loc în perioada 13 aprilie 2025 - 13 octombrie 2025 în or. Osaka, Japonia.

 

Expoziţia Mondială (World Expo) este al treilea dintre cele mai mari evenimente din lume cu impact economic, social şi cultural, după FIFA World Cup şi Jocurile Olimpice. Participarea Republicii Moldova la Expo reprezintă o oportunitate de promovare a imaginii ţării pe plan global.

 

Principalele responsabilități și atribuții ale coordonatorului de proiect


Cerinţe:

 

Oferim:

 

Procedura de Evaluare

 

Evaluarea va fi realizată în baza CV-ului și scrisorii de intenție. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Candidații interesați sunt rugați sa transmită CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa  cadre@moldexpo.md până la data de 10.10.2023 cu indicarea postului pentru care se aplică.

 

NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.


 

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   îngrijitor încăperi de producere și serviciu

Cerinţe faţă de candidat:

 1.  Experienţă  de muncă minim 1 .

       b. Obligaţiunile îngrijitorului încăperi de producere și serviciu:

 c. Program de lucru :   ziua de muncă de 8 ore,

        d. Aptitudini: punctualitate, acurateţe,  responsabilitate.

         e. Condiţii de muncă:

           Companie stabilă cu un colectiv unit , salariu atractiv, bonusuri salariale, pachet social .

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa: cadre@moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   MARKETOLOG

Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii:   studii  superioare  în domeniu,

          - Experienţă relevantă ,

        b. Obligaţiunile marketologului :

c. Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

       d. Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate, gândire creativă, capacitate de analiză, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

        e.  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa: cadre@moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu


 

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” angajează

 pe perioadă nedeterminată Organizator tărguri şi expoziţii,

 Secţia expoziţii,

 1. Cerinţe generale:

a) Studii: superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniile: managment, marketing, economie, bussines.

- Experienţă de muncă în domeniul expozițional, vânzărilor, marketingului, organizării diferitor evenimente  vor constitui un avantaj.

b) Cunoştinţe:

 

c) Abilităţi: de lucru cu informaţia, organizare, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, comunicare eficientă.

d) Aptitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 1.  Lista documentelor necesare, ce urmează a fi prezentate de candidaţi :

- copiile de pe diplomele de studii şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;

a) Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv profesionist, pachet social, salariu atractiv.

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu               

Termenul  şi locul de depunere a documentelor

Locul depunerii documentelor de participare la  ocuparea funcţiei de organizator târguri şi expoziţii, Secţia expoziţii a C.I.E. “Moldexpo” S.A., este mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1, Oficiul specialiștilor, Serviciul personal, tel. de contact: 069585635. Așteptăm CV-urile până la data de 1 noiembrie.  


 

C.I.E. “Moldexpo” S.A.

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   Redactor- traducător

 

 Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii:     superioare ,

 

         b. Obligaţiunile de serviciu ale Redactorului-traducător :

 c.  Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

 

       d. Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, creativitate, entuziasm și idei inovatoare, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

        e.  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

cadre@moldexpo.md 

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu