ro

Despre companie

Licitaţii

Planul de achiziții publice
de bunuri, servicii și lucrări pentru organizarea participării
Republicii Moldova la Expoziție Mondială "Expo Dubai 2020" pentru anul 2019

 


În atenţia companiilor de audit

CERERE DE OFERTĂ

CIE „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2019.

CIE „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. CIE „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. Detalii suplimentare pe: www.moldexpo.md

 2. Termenul final al executării Raportului de audit – 31.03.2020.

 3. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății:

mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

 • copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • copia licenţei de activitate;
 • costul serviciilor de audit;
 • alte informaţii conform Hotărîrii Guvernului nr.875 din 22.12.2015.

 

 1. Termenul limită de prezentarea ofertelor - nu mai târziu de 17 mai 2019, ora 10.00.

 2. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

 

Telefoane de contact: (022) 810-420; 810-462; 069600633.

Descărcați Caietul de sarcini


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare:
plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV: RTR Moldova, NTV Moldova, THT Exclusiv TV.

Invităm să participe la Concurs agențiile de publicitate .

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 08.02.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, bir. nr. 3.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe  08.02.2019, ora 10.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 Pentru informații: +373 22 810-419 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare:
plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV: RTR Moldova, NTV Moldova, THT Exclusiv TV.

Invităm să participe la Concurs agențiile de publicitate .

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 25.01.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, bir. nr. 3.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe  25.01.2019, ora 10.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 Pentru informații: +373 22 810-419

 

Descărcați Caietul de sarcini 


 

 

Anunț

privind organizarea Concursului de selectare a companiei
pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

Invităm să participe la Concurs firmele-executoare de lucrări specificate.

Ofertele vor fi depuse până pe 26.12.2018, ora 9:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioeceilor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2.

    Deschiderea plicurilor va avea loc în prezența ofertanților, pe 26.12.2018, ora 9:30, la CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la organizarea Concursului pentru selectarea companiei
pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

Invităm să participe la Concurs companii care comercializează materialele specificate.

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 26.12.2018, ora 9:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioechelor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2

    Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența participanților, pe 26.12.2018, ora 9:30, pe adresa: CIE  Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative, precum și web-design (landing page), aferente expozițiilor C.I.E. Moldexpo S.A.

            

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative, precum și landing page, aferente expozițiilor C.I.E. Moldexpo S.A. Invităm să participe la Concurs agenții de reclamă și marketing și studiouri de design. Ofertele vor fi prezentate până pe data de 20.12.2018, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

            Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 20.12.2018, ora 10.30, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a tipografiei care va tipări materialele publicitare și informațonale pentru C.I.E. Moldexpo S.A.

 

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a tipografiei care va tipări materialele publicitare și informaționale pentru C.I.E. Moldexpo S.A.. Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 21.12.2018, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md;; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 21.12.2018, ora 10.30, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei care va elabora spoturi publicitare  
pentru expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-executoare care va elabora spoturi publicitare pentru expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A., conform cerințelor înaintate de beneficiar.

La concurs sunt invitate agențiile de publicitate și marketing.

Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 19.12.2018, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md;; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 19.12.2018, ora 10.30, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Descărcați Caietul de sarcini 

 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea combustibilului.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea combustibilului auto.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 21.12.2018, ora 13:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 21.12.2018, ora 13:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei ce prestează servicii de curățenie

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei ce prestează servicii de curățenie.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 21.12.2018, ora 09:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447,+373-69600634, sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 21.12.2018, ora 09:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   


Anunţ

     Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei în scopul efectuării lucrărilor de demolare a construcţiilor veci şi construcţia parcării cu suprafaţa de 1280 m.p. pe territoriul Centrului pe str. Ghioceilor №1.

      Data limită pentru depunerea ofertelor 30 noiembrie 2018, ora 11:00.

      Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, Clădirea  specialiştilor, etajul 2, biroul 5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună actele obligatorii conform listei aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A.

      Telefon pentru informaţii: +373-22810448, +373-69290452;  e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, la 30 noiembrie 2018, ora11:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

Data limită pentru depunerea ofertelor –29.01.2018, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa specialiştilor, bir. nr.5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810448, sau e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 29.01.2018, ora 11:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului pentru selectarea executorului privind  prestarea serviciilor de tipărire a materialelor publicitare și informative pentru expozițiile organizate de C.I.E.Moldexpo S.A.

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului pentru selectarea executorului privind  prestarea serviciilor de tipărire a materialelor publicitare și informative pentru expozițiile organizate de C.I.E.Moldexpo S.A.

Invităm să participe la Concurs tipografii.

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 16.01.2018, ora 12.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 16.01.2018, ora 12.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Telefon informații: +373 22 810-454 sau pe site-ul www.moldexpo.md

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare executorului privind elaborarea spoturilor publicitare la expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A. și la standurile participanților

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare executorului privind elaborarea spoturilor publicitare la expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A. și la standurile participanților

Invităm să participe la Concurs agenții de reclamă și marketing

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 16.01.2018, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 16.01.2018, ora 10.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Telefon informații: +373 22 810-454 sau pe site-ul www.moldexpo.md

Descărcați Caietul de sarcini 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru filmarea reprtajelor la expoziții și standurile participanților CIE Moldexpo SA.

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru filmarea reprtajelor la expoziții și standurile participanților. Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 16.01.2018, ora 13.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

 

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797;

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 16.01.2018, ora 13.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Descărcați Caietul de sarcini 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative aferente expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative aferente expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

 

Invităm să participe la Concurs agenții de reclamă și marketing

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 16.01.2018, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 16.01.2018, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Telefon informații: +373 22 810-454 sau pe site-ul www.moldexpo.md

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea combustibilului.

    

Centrul Internaţional de ExpoziţiiMoldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea combustibilului auto.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 25.01.2018, ora 9:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 25.01.2018, ora 09:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   


Anunț

cu privire la organizarea Concursului pentru selectarea companiei pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

Invităm să participe la Concurs companii care comercializează materialele specificate.

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 09.01.2018, ora 11:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioechelor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2

    Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența participanților, pe 09.01.2018, ora 11:00, pe adresa: CIE  Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

privind desfășurarea Concursului de selectare a companiei-executoare

de lucrări de montaj și decorare la expoziții.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concurs pentru selectarea companiei pentru realizarea lucrărilor de montaj și decorare la expoziții.

Invităm să participe la Concurs firme-executoare de lucrări specificate.

Propunerile vor fi depuse până pe data de 09.01.2018, ora 13:00, pe adresa: mun. Chișinău, Gioechelor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2

    Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența participanților, pe 09.01.2018, ora 13:00, la CIE Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

privind organizarea Concursului de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

Invităm să participe la Concurs firmele-executoare de lucrări specificate.

Ofertele vor fi depuse până pe 09.01.2018, ora 12:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioeceilor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2.

    Deschiderea plicurilor va avea loc în prezența ofertanților, pe 09.01.2018, ora 12:00, la CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

                                                                                                                                                                                                                                                  

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru prepararea cu livrare a prînzurilor fierbinţi pentru angajaţi.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru prepararea cu livrare a prînzurilor fierbinţi pentru angajaţi.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 09.01.2018, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pav. central, bir. nr.1.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform caietului de sarcini, aprobat de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitat la telefon: +373-22810433; persoana de contact: Ludmila Ostrouşco.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 09.01.2018, ora 14:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV: RTR Moldova, TV 8, NTV Moldova, THT Exclusiv TV.

Invităm să participe la Concurs agenții de publicitate și canale TV.

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 18.01.2018, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 3.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 18.01.2018, ora 10.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 Pentru informații: +373 22 810-419 sau pe site-ul www.moldexpo.md

 

Descărcați Caietul de sarcini de pe site-ul www.moldexpo.md


 

Anunţ

 

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi iluminare.

 

Centrul Internaţional de Expoziţii Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare în perioada 02-05.11.2017 în pavilionul central, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -26.10.2017 ora 10:00 casa specialiştilor, biroul nr.5.Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 26.10.2017 ora 10:00 în pavilionul central, sala de conferinţe.

Telefonul de contact 068590750.

Descărcați  Caietul de sarcini de pe site-ul www.moldexpo.md

 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru filmarea reprtajelor la expoziții și standurile participanților CIE Moldexpo SA.

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru filmarea reprtajelor la expoziții și standurile participanțilorOfertele vor fi prezentate pînă pe data de 29.08.2017, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 29.08.2017, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcați Caietul de sarcini de pe site-ul www.moldexpo.md

 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului  pentru selectarea companiei în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului pavilionului nr.2.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului pavilionului nr.2, de pe teritoriul Centrului, str. Ghioceilor № 1.

 Data limită pentru depunerea ofertelor - 26.05.2017, ora 11:00.

 Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa specialiştilor, etajul 2 , bir. nr.5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună actele obligatorii conform listei aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A.

Telefon pentru informaţii: +373-22810448, +373-69290452; sau e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 26.05.2017, ora 11:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea mochetei industriale.

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru procurarea mochetei industriale pentru sălile expoziţionale.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 18.05.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul Central, etajul 2, anticamera.

Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor  caietului de sarcini, aprobat de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, sau e-mail: drop@moldexpo.md,  persoana de contact: Țapu Ion.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 18.05.2017, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, Sala de conferinţe. 

 


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru
prestarea serviciilor de consultanţă în domeniul expoziţional
    

 

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru prestarea serviciilor de consultanţă în domeniul expoziţional.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 03.04.2017, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pav. central, bir. nr.7.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 03.04.2017, ora 14:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A. (pavilionul central, sala de conferinţe).

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform caietului de sarcini, aprobat de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care poate fi solicitat la telefon: +373-22810414; persoana de contact: Lidia Staraţciuc. 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru confecţionarea gheretelor.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru confecţionarea gheretelor.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 10.03.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul Central, etajul 2, anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Ţapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 10.03.2017, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, Sala de conferinţe.   


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

Data limită pentru depunerea ofertelor –06.03.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa specialiştilor, bir. nr.5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810448, sau e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 06.03.2017, ora 11:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea combustibilului.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea combustibilului auto.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 31.01.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa specialiştilor, bir. nr.5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810448, sau e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 31.01.2017, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a tipografiei care va tipări materialele
publicitare și informațonale pentru CIE Moldexpo SA.

 

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo SA anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-executoare care va tipări materialele publicitare și informaționale. Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 13.01.2017, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 13.01.2016, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcare Termeni de referință


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru prepararea cu
livrare a prînzurilor fierbinţi pentru angajaţi.

    

Centrul Internaţional de ExpoziţiiMoldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru prepararea cu livrare a prînzurilor fierbinţi pentru angajaţi.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 09.01.2017, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pav. central, bir. nr.1.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform caietului de sarcini, aprobat de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitat la telefon: +373-22810433; persoana de contact: Ludmila Ostrouşco.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 09.01.2017, ora 14:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 

 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei care va elabora designul materialelor publicitare și informaționale pentru expozițiile organizate de CIE Moldexpo SA.

 

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo SA anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-executoare care va elabora designul materialelor publicitare și informaționale pentru expoziții, conform cerințelor înaintate de beneficiar.

La concurs sunt invitate agențiile de publicitate și marketing, studiouri de design.

Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 12.12.2016, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 12.12.2016, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Descărcare Termeni de referință


CAIET DE SARCINI

Pentru dreptul de participare la licitaţia pentru încheierea contractului

de asigurarea expoziţiei „Moldova Fashion Expo – 2016” cu aparataj video şi audio în pavilionul Central al C.I.E. „ Moldexpo” S.A.

 

1.Obiectul licitaţiei.

C.I.E. „Moldexpo” S.A. intenţionează să selecteze compania-antreprenor general în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare, deservire şi demontare aparatajului video, audio şi de iluminare în perioada 03-06.11.2016 în pavilionul central, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1. Data limită de prezentare ofertelor – 20.10.2016 ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 20.10.2016 ora 13:00.

 

2. Volumul lucrărilor care trebuie îndeplinite.

2.1.Montarea aparatajului Audio 10-15kW (Înclusiv: boxe top şi sub, panou mixer, cabluri, laptop, microfoane radio 3 buc.).

2.2. Montarea aparatajului Video (Înclusiv: ecran led 3,2*4,48 m. – 1 buc., cabluri, sistema multimedia, etc.).

2.3. Montarea aparatajului de iluminare a scenei, înclusiv:

 • Proiectoare de iluminarea din faţă şi din spate a scenei 10*4 m.
 • Proiectoare de iluminarea din faţă şi din spate a podiumului 10*2 m.
 • cabluri, laptop etc.

2.4. Începutul lucrărilor de montare – de la 26.10.2016.

2.5. Termenul limită de finisare a lucrărilor de montare – 02.11.2016.

2.6. Lucru a utilagului şi personalului responsabil 03.11.2016 – 06.11.2016.

2.7. Începutul lucrărilor de demontare – de la 07.11.2016.

2.8. Termenul limită de finisare a lucrărilor de demontare – 08.11.2016.

 

3. Conţinutul ofertelor.

3.1. Oferta tehnică şi financiară complectată cu informaţia privind caracteristicile tehnice şi calitative ale aparatelor folosite şi indicarea valorii totale a investiţiilor (în original, cu semnătura şi ştampila umedă a ofertantului).

3.2. Certificatul de înregistrare a firmei, inclusiv partea unde este indicat genul de activitate. (în copie,cu semnărură şi ştampilă umedă)

 3.3. Licenţa (în copie, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.4. Informaţie privind obiectele similare realizate, cu indicarea adresei (în original, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.5. Informaţie privind dotările tehnice, numărul personalului companiei şi calificarea (în original, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.6. Bilanţurile contabile cu toate anexele pe anii 2015-2016, avizate şi înregistrate de organele competente (în copie, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.7. Certificatul de lipsă a datoriilor către bugetul de stat (în original cu semnătura şi ştampila umedă a organului emitent).

 

Executor:                           Bîzov Ghenadie

T.m. 069600650

 

Planul de achiziții publice
de bunuri, servicii și lucrări pentru organizarea participării
Republicii Moldova la Expoziție Mondială "Expo Dubai 2020" pentru anul 2019

 


În atenţia companiilor de audit

CERERE DE OFERTĂ

CIE „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2019.

CIE „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. CIE „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. Detalii suplimentare pe: www.moldexpo.md

 2. Termenul final al executării Raportului de audit – 31.03.2020.

 3. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății:

mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

 

 1. Termenul limită de prezentarea ofertelor - nu mai târziu de 17 mai 2019, ora 10.00.

 2. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

 

Telefoane de contact: (022) 810-420; 810-462; 069600633.

Descărcați Caietul de sarcini


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare:
plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV: RTR Moldova, NTV Moldova, THT Exclusiv TV.

Invităm să participe la Concurs agențiile de publicitate .

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 08.02.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, bir. nr. 3.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe  08.02.2019, ora 10.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 Pentru informații: +373 22 810-419 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare:
plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV: RTR Moldova, NTV Moldova, THT Exclusiv TV.

Invităm să participe la Concurs agențiile de publicitate .

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 25.01.2019, ora 10.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, bir. nr. 3.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe  25.01.2019, ora 10.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 Pentru informații: +373 22 810-419

 

Descărcați Caietul de sarcini 


 

 

Anunț

privind organizarea Concursului de selectare a companiei
pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

Invităm să participe la Concurs firmele-executoare de lucrări specificate.

Ofertele vor fi depuse până pe 26.12.2018, ora 9:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioeceilor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2.

    Deschiderea plicurilor va avea loc în prezența ofertanților, pe 26.12.2018, ora 9:30, la CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la organizarea Concursului pentru selectarea companiei
pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

Invităm să participe la Concurs companii care comercializează materialele specificate.

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 26.12.2018, ora 9:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioechelor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2

    Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența participanților, pe 26.12.2018, ora 9:30, pe adresa: CIE  Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative, precum și web-design (landing page), aferente expozițiilor C.I.E. Moldexpo S.A.

            

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative, precum și landing page, aferente expozițiilor C.I.E. Moldexpo S.A. Invităm să participe la Concurs agenții de reclamă și marketing și studiouri de design. Ofertele vor fi prezentate până pe data de 20.12.2018, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

            Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 20.12.2018, ora 10.30, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a tipografiei care va tipări materialele publicitare și informațonale pentru C.I.E. Moldexpo S.A.

 

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a tipografiei care va tipări materialele publicitare și informaționale pentru C.I.E. Moldexpo S.A.. Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 21.12.2018, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md;; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 21.12.2018, ora 10.30, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcați Caietul de sarcini 

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei care va elabora spoturi publicitare  
pentru expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-executoare care va elabora spoturi publicitare pentru expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A., conform cerințelor înaintate de beneficiar.

La concurs sunt invitate agențiile de publicitate și marketing.

Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 19.12.2018, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, C.I.E. Moldexpo S.A., Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md;; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 19.12.2018, ora 10.30, la sediul C.I.E. Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Descărcați Caietul de sarcini 

 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea combustibilului.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea combustibilului auto.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 21.12.2018, ora 13:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 21.12.2018, ora 13:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei ce prestează servicii de curățenie

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei ce prestează servicii de curățenie.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 21.12.2018, ora 09:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447,+373-69600634, sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 21.12.2018, ora 09:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   


Anunţ

     Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei în scopul efectuării lucrărilor de demolare a construcţiilor veci şi construcţia parcării cu suprafaţa de 1280 m.p. pe territoriul Centrului pe str. Ghioceilor №1.

      Data limită pentru depunerea ofertelor 30 noiembrie 2018, ora 11:00.

      Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, Clădirea  specialiştilor, etajul 2, biroul 5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună actele obligatorii conform listei aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A.

      Telefon pentru informaţii: +373-22810448, +373-69290452;  e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, la 30 noiembrie 2018, ora11:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

Data limită pentru depunerea ofertelor –29.01.2018, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa specialiştilor, bir. nr.5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810448, sau e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 29.01.2018, ora 11:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului pentru selectarea executorului privind  prestarea serviciilor de tipărire a materialelor publicitare și informative pentru expozițiile organizate de C.I.E.Moldexpo S.A.

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului pentru selectarea executorului privind  prestarea serviciilor de tipărire a materialelor publicitare și informative pentru expozițiile organizate de C.I.E.Moldexpo S.A.

Invităm să participe la Concurs tipografii.

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 16.01.2018, ora 12.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 16.01.2018, ora 12.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Telefon informații: +373 22 810-454 sau pe site-ul www.moldexpo.md

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare executorului privind elaborarea spoturilor publicitare la expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A. și la standurile participanților

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare executorului privind elaborarea spoturilor publicitare la expozițiile organizate de C.I.E. Moldexpo S.A. și la standurile participanților

Invităm să participe la Concurs agenții de reclamă și marketing

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 16.01.2018, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 16.01.2018, ora 10.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Telefon informații: +373 22 810-454 sau pe site-ul www.moldexpo.md

Descărcați Caietul de sarcini 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru filmarea reprtajelor la expoziții și standurile participanților CIE Moldexpo SA.

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru filmarea reprtajelor la expoziții și standurile participanților. Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 16.01.2018, ora 13.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

 

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797;

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 16.01.2018, ora 13.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Descărcați Caietul de sarcini 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative aferente expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative aferente expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

 

Invităm să participe la Concurs agenții de reclamă și marketing

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 16.01.2018, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 16.01.2018, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Telefon informații: +373 22 810-454 sau pe site-ul www.moldexpo.md

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea combustibilului.

    

Centrul Internaţional de ExpoziţiiMoldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea combustibilului auto.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 25.01.2018, ora 9:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Pavilionul Central, etj.2, Anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Țapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 25.01.2018, ora 09:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   


Anunț

cu privire la organizarea Concursului pentru selectarea companiei pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru achiziționarea peliculei "Oracal" și a foilor de plastic.

Invităm să participe la Concurs companii care comercializează materialele specificate.

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 09.01.2018, ora 11:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioechelor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2

    Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența participanților, pe 09.01.2018, ora 11:00, pe adresa: CIE  Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

privind desfășurarea Concursului de selectare a companiei-executoare

de lucrări de montaj și decorare la expoziții.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concurs pentru selectarea companiei pentru realizarea lucrărilor de montaj și decorare la expoziții.

Invităm să participe la Concurs firme-executoare de lucrări specificate.

Propunerile vor fi depuse până pe data de 09.01.2018, ora 13:00, pe adresa: mun. Chișinău, Gioechelor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2

    Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența participanților, pe 09.01.2018, ora 13:00, la CIE Moldexpo S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

privind organizarea Concursului de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

 

 

   Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

Invităm să participe la Concurs firmele-executoare de lucrări specificate.

Ofertele vor fi depuse până pe 09.01.2018, ora 12:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioeceilor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Casa specialiștilor, etajul 2, biroul nr. 2.

    Deschiderea plicurilor va avea loc în prezența ofertanților, pe 09.01.2018, ora 12:00, la CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

   Pentru mai multe informații sunați la: 0-22-810-413.

                                                                                                                                                                                                                                                  

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru prepararea cu livrare a prînzurilor fierbinţi pentru angajaţi.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru prepararea cu livrare a prînzurilor fierbinţi pentru angajaţi.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 09.01.2018, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pav. central, bir. nr.1.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform caietului de sarcini, aprobat de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitat la telefon: +373-22810433; persoana de contact: Ludmila Ostrouşco.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 09.01.2018, ora 14:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 

 

Descărcați Caietul de sarcini 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova

 

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV: RTR Moldova, TV 8, NTV Moldova, THT Exclusiv TV.

Invităm să participe la Concurs agenții de publicitate și canale TV.

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 18.01.2018, ora 10.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 3.

 

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 18.01.2018, ora 10.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 Pentru informații: +373 22 810-419 sau pe site-ul www.moldexpo.md

 

Descărcați Caietul de sarcini de pe site-ul www.moldexpo.md


 

Anunţ

 

cu privire, la desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei -antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor cu aparatajul video, audio şi iluminare.

 

Centrul Internaţional de Expoziţii Moldexpo S.A., anunţă concursul, pentru selectarea companiei-antreprenor, în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare,deservire şi demontare a aparatajului video, audio şi de iluminare în perioada 02-05.11.2017 în pavilionul central, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str.Ghioceilor nr. 1.Data limită de prezentare a ofertelor -26.10.2017 ora 10:00 casa specialiştilor, biroul nr.5.Deschiderea ofertelor, va avea loc pe data de 26.10.2017 ora 10:00 în pavilionul central, sala de conferinţe.

Telefonul de contact 068590750.

Descărcați  Caietul de sarcini de pe site-ul www.moldexpo.md

 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru filmarea reprtajelor la expoziții și standurile participanților CIE Moldexpo SA.

             Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru filmarea reprtajelor la expoziții și standurile participanțilorOfertele vor fi prezentate pînă pe data de 29.08.2017, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 29.08.2017, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcați Caietul de sarcini de pe site-ul www.moldexpo.md

 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului  pentru selectarea companiei în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului pavilionului nr.2.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului pavilionului nr.2, de pe teritoriul Centrului, str. Ghioceilor № 1.

 Data limită pentru depunerea ofertelor - 26.05.2017, ora 11:00.

 Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa specialiştilor, etajul 2 , bir. nr.5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună actele obligatorii conform listei aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A.

Telefon pentru informaţii: +373-22810448, +373-69290452; sau e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 26.05.2017, ora 11:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea mochetei industriale.

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru procurarea mochetei industriale pentru sălile expoziţionale.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 18.05.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul Central, etajul 2, anticamera.

Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor  caietului de sarcini, aprobat de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, sau e-mail: drop@moldexpo.md,  persoana de contact: Țapu Ion.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 18.05.2017, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, Sala de conferinţe. 

 


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru
prestarea serviciilor de consultanţă în domeniul expoziţional
    

 

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru prestarea serviciilor de consultanţă în domeniul expoziţional.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 03.04.2017, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pav. central, bir. nr.7.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 03.04.2017, ora 14:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A. (pavilionul central, sala de conferinţe).

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform caietului de sarcini, aprobat de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care poate fi solicitat la telefon: +373-22810414; persoana de contact: Lidia Staraţciuc. 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru confecţionarea gheretelor.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru confecţionarea gheretelor.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 10.03.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul Central, etajul 2, anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Ţapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 10.03.2017, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, Sala de conferinţe.   


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

Data limită pentru depunerea ofertelor –06.03.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa specialiştilor, bir. nr.5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810448, sau e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 06.03.2017, ora 11:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea combustibilului.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea combustibilului auto.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 31.01.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa specialiştilor, bir. nr.5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810448, sau e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 31.01.2017, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a tipografiei care va tipări materialele
publicitare și informațonale pentru CIE Moldexpo SA.

 

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo SA anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-executoare care va tipări materialele publicitare și informaționale. Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 13.01.2017, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 13.01.2016, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcare Termeni de referință


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru prepararea cu
livrare a prînzurilor fierbinţi pentru angajaţi.

    

Centrul Internaţional de ExpoziţiiMoldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru prepararea cu livrare a prînzurilor fierbinţi pentru angajaţi.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 09.01.2017, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pav. central, bir. nr.1.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform caietului de sarcini, aprobat de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitat la telefon: +373-22810433; persoana de contact: Ludmila Ostrouşco.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 09.01.2017, ora 14:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 

 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei care va elabora designul materialelor publicitare și informaționale pentru expozițiile organizate de CIE Moldexpo SA.

 

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo SA anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-executoare care va elabora designul materialelor publicitare și informaționale pentru expoziții, conform cerințelor înaintate de beneficiar.

La concurs sunt invitate agențiile de publicitate și marketing, studiouri de design.

Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 12.12.2016, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 12.12.2016, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Descărcare Termeni de referință


CAIET DE SARCINI

Pentru dreptul de participare la licitaţia pentru încheierea contractului

de asigurarea expoziţiei „Moldova Fashion Expo – 2016” cu aparataj video şi audio în pavilionul Central al C.I.E. „ Moldexpo” S.A.

 

1.Obiectul licitaţiei.

C.I.E. „Moldexpo” S.A. intenţionează să selecteze compania-antreprenor general în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare, deservire şi demontare aparatajului video, audio şi de iluminare în perioada 03-06.11.2016 în pavilionul central, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1. Data limită de prezentare ofertelor – 20.10.2016 ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 20.10.2016 ora 13:00.

 

2. Volumul lucrărilor care trebuie îndeplinite.

2.1.Montarea aparatajului Audio 10-15kW (Înclusiv: boxe top şi sub, panou mixer, cabluri, laptop, microfoane radio 3 buc.).

2.2. Montarea aparatajului Video (Înclusiv: ecran led 3,2*4,48 m. – 1 buc., cabluri, sistema multimedia, etc.).

2.3. Montarea aparatajului de iluminare a scenei, înclusiv:

2.4. Începutul lucrărilor de montare – de la 26.10.2016.

2.5. Termenul limită de finisare a lucrărilor de montare – 02.11.2016.

2.6. Lucru a utilagului şi personalului responsabil 03.11.2016 – 06.11.2016.

2.7. Începutul lucrărilor de demontare – de la 07.11.2016.

2.8. Termenul limită de finisare a lucrărilor de demontare – 08.11.2016.

 

3. Conţinutul ofertelor.

3.1. Oferta tehnică şi financiară complectată cu informaţia privind caracteristicile tehnice şi calitative ale aparatelor folosite şi indicarea valorii totale a investiţiilor (în original, cu semnătura şi ştampila umedă a ofertantului).

3.2. Certificatul de înregistrare a firmei, inclusiv partea unde este indicat genul de activitate. (în copie,cu semnărură şi ştampilă umedă)

 3.3. Licenţa (în copie, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.4. Informaţie privind obiectele similare realizate, cu indicarea adresei (în original, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.5. Informaţie privind dotările tehnice, numărul personalului companiei şi calificarea (în original, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.6. Bilanţurile contabile cu toate anexele pe anii 2015-2016, avizate şi înregistrate de organele competente (în copie, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.7. Certificatul de lipsă a datoriilor către bugetul de stat (în original cu semnătura şi ştampila umedă a organului emitent).

 

Executor:                           Bîzov Ghenadie

T.m. 069600650