ro

Despre companie

Licitaţii

În atenţia companiilor de audit

 

CERERE DE OFERTĂ

C.I.E. „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor la concursul de selectare a entității pentru auditarea situațiilor financiare a societății pe anul 2024, conform Hotărârii Guvernului 875 din 22.12.2015.

 

C.I.E. „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

 

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. C.I.E. „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. 

 2. Termenul final al executării Raportului de audit 31.03.2025.

 3. C.I.E. „Moldexpo” S.A. solicită prezentarea ofertei financiare cu mărimea retribuției serviciilor de auditare de până la 45000.00 lei, inclusiv TVA.

 4. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății: mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

 • copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • copia licenţei de activitate;
 • costul serviciilor de audit;
 • alte informaţii conform Hotărârii Guvernului nr.875 din 22.12.2015.
 1. Termenul limită de prezentare a ofertelor – nu mai târziu de 10.04.2024, ora 10:00.

CAIET DE SARCINI

 

Pentru informații, telefon de contact: 069600641


Anunț

privind organizarea Concursului de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner


 

Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

 

Invităm să participe la Concurs firmele-executoare de lucrări specificate.


Ofertele vor fi depuse până pe 22.01.2024, ora 10:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioeceilor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Bloc administrativ, etajul 2, biroul nr. 2.


Deschiderea plicurilor va avea loc în prezența ofertanților, pe 22.01.2024, ora 10:30, la CIE "Moldexpo" SA, Bloc administrativ, etajul 2, biroul nr. 2


Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: Caiet de sarcini


Pentru informații:+373 079837681


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiilor prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV și posturi de radio, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova


 

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV și posturi de radio.


Ofertele vor fi prezentate până pe data de 22.01.2024, ora 11.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2.


Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 22.01.2024, ora 11.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA.


Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: Caiet de sarcini


Pentru informații:+373 079837681

 


Anunț

pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a unor spoturi video de promovare a expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

 

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare prestatorului de servicii de elaborare a unor spoturi video de promovare a expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 22.01.2024, ora 14.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 22.01.2024, ora 14.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA.

 

Caiet de sarcini

 

Pentru informații: +373 079837681

 


Anunţ

cu privire la desfășurarea concursului public de selectare a unei companii care va realiza spre utilizare către C.I.E. Moldexpo S.A. a echipamentului tehnic necesar pentru asamblarea a 4 PC-uri care corespund cerințelor necesare.


Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei care ne va realiza pentru utilizare următoarele componente.


Cerințe necesare echipament:

 

 • Procesor1 – core i3-12100
 • Procesor2 – core i5-12400
 • Placa de bază – LGA 1700, 2,5 GbE LAN
 • Porturi video pe placa de baza– Hdmi, DP, VGA
 • RAM1 – 32 Gb(2x16) DDR4 3600 Mhz
 • RAM2 – 16 Gb(2x8) DDR4 3600 Mhz
 • Bloc alimentare – 550W
 • Case – MidiTower, mATX
 • UPS – 800VA/ 480W
 • CPU cooler – LGA 1700, 95 W
 • SSD – m2 NVMe Samsung 9*0 Pro 1.0 Tb
 • OS – Windows 11 Home x64 FPP EN


 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală admin@moldexpo.md, la adresa terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera), str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.


Ofertele vor fi prezentate până la data de 19.12.2022, ora 10:00.


Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37379419479.


Persoana de contact: Coșcodan Igor.


Anunţ


cu privire la desfășurarea concursului public de selectare a unei companii care va realiza spre utilizare către C.I.E. Moldexpo S.A. a unui proiector și ecran de proiecție care corespund cerințelor necesare

 

Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei care ne va realiza pentru utilizare un proiector cu un ecran de proiecție.

 

Cerințe necesare utilaj:

 1. Proiector

 • Luminozitate – minim 4000 ANSI Lumens
 • Raportul de proiecție – 1.32 – 2.5
 • Factor mărire optică – 1.5
 • Dimensiunea proiecției – 7 m
 • Durata de viață lămpa, luminozitate medie – 5500 h
 • Rezoluție nativă – FHD (1920x1080)
 • Compatibilitate rezoluții - WUXGA (1920 x 1200)
 • Porturi HDMI – 2
 • Porturi RCA – 1
 • Conexiune WiFi – da
 • Puterea lămpii – de la 230 W
 • Boxe încorporate – de la 16 W
 • USB A + USB B - da
 1. Ecran de proiecție

 • Lățimea ecranului – 300 cm
 • Înălțimea ecranului – 225 cm
 • Factor amplificare luminii – 1.0
 • Unghi de vizualizare - 1200

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera), str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.


 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 19.12.2022, ora 10:00.

Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37379419479.


Persoana de contact: Coșcodan Igor.


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) din apropierera Pavilionului Central

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului a ofertelor de prețuri cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) din apropierera Pavilionului Central.

 

Sunt invitați pentru depunerea documentelor de participare agenții economici, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 16.12.2023, ora 09.39, SIA RSAP. Mtender.

 

Documetele de licitație pot fi descărcate accesând link-ul:

 

mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1701175907168
 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru Lucrări de amenajare a teritoriului dintre Pavilionul Central si Pavilionul Nr.2


 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului Lucrări de amenajare a teritoriului dintre Pavilionul Central si Pavilionul Nr.2.

 

Sunt invitați pentru depunerea documentelor de participare agenții economici, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 05.12.2023, ora 13.16, SIA RSAP. Mtender.

Documetele de licitație pot fi descărcate accesând link-ul:


Adresa profilului cumpărătorului: (URL) / Profilul cumpărătorului / Anunțul de intenție

 

mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1701090858575


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică


 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

 

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor cabinetele de avocați și birourile asociate de avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 13.12.2023, ora 12:00, SIA RSAP. Mtender.

Licitația electronică, la 14.12.2022, ora 14:00 SIA RSAP. Mtender.

 

Documetele de licitație pot fi descărcate accesând link-ul:  
Adresa profilului cumpărătorului: (URL) / Profilul cumpărătorului / Anunțul de intenție

mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1701083907739

 

Pentru informații suplimentare puteți apela la numărul de telefon 068077797.


Anunț

cu privire la achiziționarea serviciilor de confecționare a prelatelor pentru corturile  C.I.E. „ Moldexpo” S.A.

C.I.E. „Moldexpo” S.A. intenţionează să selecteze compania pentru achiziționarea serviciilor de confecționare a prelatelor pentru corturile C.I.E. „ Moldexpo” S.A.  amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1. 

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 8 august, ora 10:00.

Ofertele pot fi expediate pe posta electronică: secretariat@moldexpo.md sau pe adresa str. GHioceilor 1, mun. Chișinău.

Descărcați caietul de sarcini aici

Anunț

pentru selectarea prestatorului de servicii care va efectua lucrări de reparație a pavajului din fața Pavilionului Central al C.I.E. Moldexpo S.A.

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare prestatorului de serviciilor de demontare a pavajului vechi, casetarea zonei cu tasari, nivelarea, compactarea suprafeței fundației, repararea locală a bordurelor și montarea pavajului nou

Ofertele vor fi prezentată online urmând link-ul https://achizitii.md/ro/public/tender/21085786/

Propunerea ofertelor: până la 06.08.2023 - 00:00.

Licitaţie: 07.08.2023 - 15:00

Persoana de contact: Constantin Ciocan – 079210477 - costantinciocan@gmail.com

descarcă ANUNȚ

descarcă CAIET DE SARCINI

Anunț

pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative pentru promovarea expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.


 

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative pentru promovarea expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 02.05.2023, ora 09.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2. Se solicita prezentarea ofertei de preț pentru spectrul de serviciilor prestate de studiouri/agenții de publicitate sub forma unui abonament lunar.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 02.05.2023, ora 09.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA.

 

Pentru informații: +373 079837681

 

CAIET DE SARCINI

 

 

În atenţia companiilor de audit

CERERE DE OFERTĂ

C.I.E. „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2023

 

C.I.E. „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

 

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. C.I.E. „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. 

 

 1. Termenul final al executării Raportului de audit 31.03.2024.

 

 1. C.I.E. „Moldexpo” S.A. solicită prezentarea ofertei financiare, cu indicarea mărimii retribuției serviciilor de auditare.

 

 1. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății: mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:
 • copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • copia licenţei de activitate;
 • costul serviciilor de audit;
 • alte informaţii conform Hotărârii Guvernului nr.875 din 22.12.2015.
 1. Termenul limită de prezentare a ofertelor – nu mai târziu de 30 martie 2023, ora 10:00.
 1. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

 

Telefon de contact: 069600641

 

 

Anunţ

cu privire la desfășurarea concursului public de selectare a unei firme pentru proiectarea și construcția unui stand expozițional individual după conceptul beneficiarului


 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unei firme pentru proiectarea și constructia si unui stand expozitional individual după conceptul beneficiarului.

 

Sunt invitate pentru depunerea dosarelor companiile specializate în elaborarea, designul și construcția obiectelor (spațiilor), cu accentuarea mărcii (brandului), care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Blocul administrativ, Oficiul departamentului expoziții, et. 2) până pe data de 21.03.2023, ora 09:15.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 21.03.2023, ora 09:30, la sediul CIE "Moldexpo" SA.

 

CAIET DE SARCINI

 

Conceptul-design al standului expozițional poate fi accesat aici

 

Pentru informații: +373 079837681

 

 

În atenţia companiilor de audit

 

CERERE DE OFERTĂ

C.I.E. „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2023.

 

C.I.E. „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 

 1. C.I.E. „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. Detalii suplimentare pe: www.moldexpo.md
 2. Termenul final al executării Raportului de audit 31.03.2024.
 3. C.I.E. „Moldexpo” S.A. solicită prezentarea ofertei financiare cu mărimea retribuției serviciilor de auditare de până la 30 mii lei, inclusiv TVA.
 4. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății:
 5. mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

 

 1. copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din
 2. Registrul de stat al persoanelor juridice;
 3. copia licenţei de activitate;
 4. costul serviciilor de audit;
 5. alte informaţii conform Hotărârii Guvernului nr.875 din 22.12.2015.
 6. Termenul limită de prezentare a ofertelor – nu mai târziu de 20 februarie 2023, ora 10:00.
 7. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

Caiet de sarcini

Telefon de contact: 069600641

 

 

Anunț

privind organizarea Concursului de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner

 

Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

 

Invităm să participe la Concurs firmele-executoare de lucrări specificate.

 

Ofertele vor fi depuse până pe 07.02.2023, ora 10:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioeceilor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Bloc administrativ, etajul 2, biroul nr. 2.

 

Deschiderea plicurilor va avea loc în prezența ofertanților, pe 07.02.2023, ora 10:30, la CIE "Moldexpo" SA, Bloc administrativ, etajul 2, biroul nr. 2

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: Caiet de sarcini

 

Pentru informații: +373 079837681

 

 Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiilor prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV și posturi de radio, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova 

 

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV și posturi de radio.

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 07.02.2023, ora 09.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 07.02.2023, ora 09.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: Caiet de sarcini

 

Pentru informații: +373 079837681

 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unei companii de pază pentru prestarea serviciilor de pază a teritoriului ”Moldexpo”

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unei companii de pază.

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor firmele de stat, specializate în servicii de pază, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

Ofertele vor fi prezentate până la data de 27.01.2023, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la 27.01.2023, ora 10:00, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău. (la do9rință: în prezența ofertanților).

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: Caiet de sarcini

Pentru informații suplimentare puteți apela la numărul de telefon: 069232995.

 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea repetată a concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor cabinetele de avocați și birourile asociate de avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

Ofertele vor fi prezentate până la data de 26.12.2022, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 26.12.2022, ora 10:00, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

Pentru informații suplimentare puteți apela la numărul de telefon 068077797.

 

 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

 

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor cabinetele de avocați și birourile asociate de avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 19.12.2022, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 19.12.2022, ora 10:00, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

Pentru informații suplimentare puteți apela la numărul de telefon 068077797.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PLANUL ACHIZIȚIILOR PENTRU ANUL 2023

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Anunţ
cu privire la desfăşurarea concursului pentru achiziționarea serviciilor de confecționare a acoperișurilor pentru corturi

 

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectarea companiei care va presta servicii de confecționare a acoperișurilor pentru corturi necesare pentru târgul producătorilor agricoli “Satul Meu”.


Data limită pentru depunerea ofertelor – 25.08.2022, ora 10:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.


Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37360583833.


Persoana de contact: Bulgari Vitalie.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 25.08.2022, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

 

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

 

Data limită pentru depunerea ofertelor – 30.12.2021, ora 10:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 

Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37369377000.

 

e-mail: cataev@moldexpo.md; persoana de contact: Vladimir Cataev.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici:

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 30.12.2021, ora 10:40, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

 

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor Cabinetele de Avocați și Birourile Asociate de Avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 13.12.2021, ora 10:00.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 13.12.2021, ora 10:00, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

Pentru informații suplimentare puteți apela la numerele de telefoane: 068077797, 069600641


Centrul Internațional de Expoziții ,,MOLDEXPO” S. A. , responsabil de participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”EXPO 2020 DUBAI”, care va avea loc în perioada (1 octombrie 2021- 31 martie 2022), în orașul Dubai, Emiratele Arabe Unite,

anunță

 

CONCURS

pentru

 

ELABORAREA ŞI CONFECŢIONAREA MODELELOR COSTUMELOR PENTRU LUCRĂTORII PAVILIONULUI NAȚIONAL AL  REPUBLICII MOLDOVA

LA EXPO 2020 DUBAI

 

 

Scopurile concursului:

 

 • Elaborarea şi confecționarea articolelor vestimentare pentru lucrătorii Pavilionului Național al Republicii Moldova la EXPO 2020 DUBAI;
 • Promovarea designer-ilor moldoveni pe arena mondială.

 

Despre Expo 2020 Dubai:

 • Perioada: 1 octombrie 2021 - 31 martie 2022;
 • Participanți: cca 200 de țări, companii multinaționale și organizații internaționale;
 • Vizitatori : 25 mln.  dintre care 70% de peste hotarele țării.

 

Câștigătorul concursului:

 • Va semna un contract pentru confecționarea îmbrăcămintei lucrătorilor Pavilionului Național al Republicii Moldova la EXPO 2020 DUBAI (12 persoane);
 • Va avea posibilitatea de a-şi promova numele prin toate mijloacele disponibile Organizatorului concursului;
 • Va beneficia de prezentarea colecției sale, de către personalul pavilionului național, pe toată durata Expoziției Mondiale EXPO 2020 DUBAI (6 luni) .
 • Va primi diplomă de câștigător al concursului;

- Toate colecțiile participante la concurs vor fi postate pe site-ul oficial despre participarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială-2020.

La concurs pot lua parte:

 

- Designerii şi modelierii întreprinderilor industriale cu diferite forme de organizare şi juridice, antreprenori privaţi şi echipe creative, care au posibilitatea de-a coase seturile de îmbrăcăminte pentru 12 de persoane, 3 bărbați și 9 doamne într-o perioadă de maximum 1 lună.

 

Sarcinile şi condiţiile concursului:

- Vor fi propuse modele pentru costume (sacou, fusta sau pantaloni) și cămeși în stil business sau business casual și măști textile cu broderie – Pomul vieții – brandul de țară.

- Designul trebuie să fie original și modern, poate să conțină motive etno moldovenești cu condiția să se integreze armonios în conceptul general al Pavilionului;

- Vestimentația trebuie să fie confecționată din stofe naturale, funcționale și practice de purtat timp de 6 luni, ţinând cont de caracteristicile climatice ale regiunii;

- Calitatea și modelele propuse vor fi la costuri rezonabile;

- Pentru fiecare persoană (în total 12 de persoane, 3 bărbați și 9 doamne) se vor confecționa următoarele unități: 1 costum, 2 cămeși și 24 măști.

- Va fi selectat ofertantul care va oferi cea mai convenabila ofertă conform randamentului preţ-calitate

- Ofertantul selectat este responsabil de confecționarea articolelor vestimentare calitativ și în termen;

- Termenul de confecționare a costumelor nu trebuie să depășească 1 lună din data semnării contractului.

- Bugetul prevăzut pentru confecționarea articolelor vestimentare nu trebuie să depășească 48 000 de lei.

 

Conținutul ofertei:

- Informații despre ofertant: numele companiei / numele, adresa, numerele de contact, adresa de e-mail, experienţa de muncă în domeniul dat, posibilitățile de producere, echipa implicată în proces. (Sunt binevenite scrisori de recomandare şi fotografii ale produselor finite, ca dovada clară a nivelului de calificare profesională);

 • Schițele modelelor: Participanții nu sunt limitați în numărul de modele propuse;

- Specificarea tipului stofelor și a furniturii propuse. La solicitare prezentarea mostrelor;

 • Oferta de preț și termenii de confecționare;

 

Determinarea câștigătorului concursului

Comisia de Concurs, va analiza ofertele depuse la Concurs şi va desemna câştigătorul conform următoarelor criterii:

 

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

1

Evaluarea financiară- prețul de confecționare și termenii

50

2

Evaluarea creativă – Originalitatea design-ului, integrarea cu conceptul pavilionului, creativitatea și expresivitatea artistică, aspectul de comoditate și practicitatea în exploatare, calitatea materialului utilizat (stofa, furnitura).

45

3

Calificarea și experiența personalului desemnat

5

 

Câștigătorului concursului va fi desemnat de către Comisia de concurs în dependență de numărul de puncte acumulate la evaluarea de către Comisia de concurs.

 

Cerințe pentru depunerea ofertelor:

 

 • Termenul de depunere a ofertelor: pînă la 20 august 2021,
 • Ofertele pot fi depuse în format electronic la adresa moldovaexpo2020dubai@gmail.com sau la adresa: str. Ghioceilor 1, C.I.E ,,Moldexpo” S.A., blocul administrativ;

 

 

Anunţarea rezultatelor:

 

Rezultatele concursului vor fi anunţate la data de 25 august 2021.

 

Pentru informații suplimentare contactați:

 

Natalia Ivanov,  

069210040                                                         Alina Ceabei,

                                                                            060229217                                    Nika Capșa-Beșleaga,

                                                                                                                                    069627971


Comunicat informativ

privind desfășurarea licitaţiei cu strigare repetate privind comercializarea mijloacelor de transport neutilizate în activitatea CIE “Moldexpo” S.A.

CIE “Moldexpo” S.A. anunţă pentru data de 03.08.2021, ora: 1000, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1, desfăşurarea licitaţiei cu strigare repetate privind comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderii (mijloace de transport), după cum urmează:

Denumirea mijlocului de transport

Anul producerii

Preț inițial de vânzare, lei

1.

Automobil MERCEDES E200 ,

VIN Cod WDB1240211BO23739

1989

20100,00

2.

Automobil DAEWOO TICO, VIN Cod ULV3811BD3A080137

2003

10700,00

3.

Microbuz VOLKSWAGEN T4, VIN Cod WV2ZZZ70ZWH136846

1998

30300,00

La licitaţia repetată pot participa:

 1. persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;

 2. persoane fizice şi juridice străine, apatrizii, în condiţiile legii;

 3. asociaţii ale persoanelor specificate în lit. a) şi b).

Pentru a participa la licitaţia repetată, solicitanţii, trebuie să depună până la data de 02.08.2021, ora 1600, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1 (anticamera, nr. tel. 069600641) următoarele documente:

 1. cererea de participare la licitaţia cu strigare repetată, conform modelului anexat;

 2. documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, după cum urmează : -persoane juridice : extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copie; -persoane fizice : copia buletinului de identitate ;

 3. documentele care confirmă achitarea acontului şi a taxei de participare la licitaţie, la contul indicat şi în mărimea stabilită ;

 4. procura autentificată notarial  în cazul participării prin reprezentanţi.

Taxa de participare – 200,00 lei pentru persoane fizice, 400,00 lei pentru persoane juridice şi acontul de participare în mărime de 10% din valoarea de expunere a bunului pentru care se solicită participarea la licitația repetată, urmează a fi achitate la contul de decontare IBAN:MD67EX0000000222400808MD, deschis la B.C. „Eximbank” S.A., sucursala nr.20, mun. Chişinău, codul băncii EXMMMD22477, beneficiar CIE "Moldexpo" S.A., c/f 1003600091219.

Înregistrarea participanţilor la licitaţia cu strigare repetată din data de 03.08.2021 se încheie cu 15 minute până la începutul licitaţiei repetate.

Achitarea preţului adjudecat la licitaţia repetată se va efectua în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei cu strigare repetate .

Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra  mijloacelor de transport procurate se va fi efectua din contul cumpărătorului.

Informații despre depunerea cererii și examinarea bunurilor expuse  spre comercializare pot fi obținute zilnic între orele 09.00-16.00  la locul amplasării mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1 și la nr. de tel.: 069-232-995, 069-600-634.

 

Cerere de participare la licitație persoana fizica poate fi descărcat aici

Cerere de participare la licitație persoana juridica poate fi descărcat aici


Caietul de sarcini poate fi descărcat aici


În atenţia companiilor de audit

CERERE DE OFERTĂ

CIE „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2021.

CIE „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică  şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. CIE „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. Detalii suplimentare pe: www.moldexpo.md
 2. Termenul final al executării Raportului de audit – 31.03.2022.
 3. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății:

mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

 •   copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din

Registrul de stat al persoanelor juridice;

 •   copia licenţei de activitate;
 •   costul serviciilor de audit;
 •   alte informaţii conform Hotărîrii Guvernului nr.875 din 22.12.2015 și caietului de sarcini amplasat pe http://moldexpo.md/tender_rom/.
 1. Termenul limită de prezentarea ofertelor - nu mai târziu de 26 aprilie 2021, ora 10.00.
 2. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

 

Telefoane  de contact:  069600633, 069232995

 

Director general 

În atenţia companiilor de audit

 

CERERE DE OFERTĂ

C.I.E. „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor la concursul de selectare a entității pentru auditarea situațiilor financiare a societății pe anul 2024, conform Hotărârii Guvernului 875 din 22.12.2015.

 

C.I.E. „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

 

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. C.I.E. „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. 

 2. Termenul final al executării Raportului de audit 31.03.2025.

 3. C.I.E. „Moldexpo” S.A. solicită prezentarea ofertei financiare cu mărimea retribuției serviciilor de auditare de până la 45000.00 lei, inclusiv TVA.

 4. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății: mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

 • copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • copia licenţei de activitate;
 • costul serviciilor de audit;
 • alte informaţii conform Hotărârii Guvernului nr.875 din 22.12.2015.
 1. Termenul limită de prezentare a ofertelor – nu mai târziu de 10.04.2024, ora 10:00.

CAIET DE SARCINI

 

Pentru informații, telefon de contact: 069600641


Anunț

privind organizarea Concursului de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner


 

Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

 

Invităm să participe la Concurs firmele-executoare de lucrări specificate.


Ofertele vor fi depuse până pe 22.01.2024, ora 10:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioeceilor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Bloc administrativ, etajul 2, biroul nr. 2.


Deschiderea plicurilor va avea loc în prezența ofertanților, pe 22.01.2024, ora 10:30, la CIE "Moldexpo" SA, Bloc administrativ, etajul 2, biroul nr. 2


Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: Caiet de sarcini


Pentru informații:+373 079837681


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiilor prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV și posturi de radio, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova


 

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV și posturi de radio.


Ofertele vor fi prezentate până pe data de 22.01.2024, ora 11.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2.


Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 22.01.2024, ora 11.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA.


Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: Caiet de sarcini


Pentru informații:+373 079837681

 


Anunț

pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a unor spoturi video de promovare a expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

 

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare prestatorului de servicii de elaborare a unor spoturi video de promovare a expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 22.01.2024, ora 14.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 22.01.2024, ora 14.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA.

 

Caiet de sarcini

 

Pentru informații: +373 079837681

 


Anunţ

cu privire la desfășurarea concursului public de selectare a unei companii care va realiza spre utilizare către C.I.E. Moldexpo S.A. a echipamentului tehnic necesar pentru asamblarea a 4 PC-uri care corespund cerințelor necesare.


Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei care ne va realiza pentru utilizare următoarele componente.


Cerințe necesare echipament:

 

 • Procesor1 – core i3-12100
 • Procesor2 – core i5-12400
 • Placa de bază – LGA 1700, 2,5 GbE LAN
 • Porturi video pe placa de baza– Hdmi, DP, VGA
 • RAM1 – 32 Gb(2x16) DDR4 3600 Mhz
 • RAM2 – 16 Gb(2x8) DDR4 3600 Mhz
 • Bloc alimentare – 550W
 • Case – MidiTower, mATX
 • UPS – 800VA/ 480W
 • CPU cooler – LGA 1700, 95 W
 • SSD – m2 NVMe Samsung 9*0 Pro 1.0 Tb
 • OS – Windows 11 Home x64 FPP EN


 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală admin@moldexpo.md, la adresa terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera), str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.


Ofertele vor fi prezentate până la data de 19.12.2022, ora 10:00.


Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37379419479.


Persoana de contact: Coșcodan Igor.


Anunţ


cu privire la desfășurarea concursului public de selectare a unei companii care va realiza spre utilizare către C.I.E. Moldexpo S.A. a unui proiector și ecran de proiecție care corespund cerințelor necesare

 

Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei care ne va realiza pentru utilizare un proiector cu un ecran de proiecție.

 

Cerințe necesare utilaj:

 1. Proiector

 • Luminozitate – minim 4000 ANSI Lumens
 • Raportul de proiecție – 1.32 – 2.5
 • Factor mărire optică – 1.5
 • Dimensiunea proiecției – 7 m
 • Durata de viață lămpa, luminozitate medie – 5500 h
 • Rezoluție nativă – FHD (1920x1080)
 • Compatibilitate rezoluții - WUXGA (1920 x 1200)
 • Porturi HDMI – 2
 • Porturi RCA – 1
 • Conexiune WiFi – da
 • Puterea lămpii – de la 230 W
 • Boxe încorporate – de la 16 W
 • USB A + USB B - da
 1. Ecran de proiecție

 • Lățimea ecranului – 300 cm
 • Înălțimea ecranului – 225 cm
 • Factor amplificare luminii – 1.0
 • Unghi de vizualizare - 1200

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera), str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.


 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 19.12.2022, ora 10:00.

Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37379419479.


Persoana de contact: Coșcodan Igor.


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) din apropierera Pavilionului Central

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului a ofertelor de prețuri cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparatie a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) din apropierera Pavilionului Central.

 

Sunt invitați pentru depunerea documentelor de participare agenții economici, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 16.12.2023, ora 09.39, SIA RSAP. Mtender.

 

Documetele de licitație pot fi descărcate accesând link-ul:

 

mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1701175907168
 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru Lucrări de amenajare a teritoriului dintre Pavilionul Central si Pavilionul Nr.2


 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului Lucrări de amenajare a teritoriului dintre Pavilionul Central si Pavilionul Nr.2.

 

Sunt invitați pentru depunerea documentelor de participare agenții economici, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 05.12.2023, ora 13.16, SIA RSAP. Mtender.

Documetele de licitație pot fi descărcate accesând link-ul:


Adresa profilului cumpărătorului: (URL) / Profilul cumpărătorului / Anunțul de intenție

 

mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1701090858575


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică


 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

 

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor cabinetele de avocați și birourile asociate de avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 13.12.2023, ora 12:00, SIA RSAP. Mtender.

Licitația electronică, la 14.12.2022, ora 14:00 SIA RSAP. Mtender.

 

Documetele de licitație pot fi descărcate accesând link-ul:  
Adresa profilului cumpărătorului: (URL) / Profilul cumpărătorului / Anunțul de intenție

mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1701083907739

 

Pentru informații suplimentare puteți apela la numărul de telefon 068077797.


Anunț

cu privire la achiziționarea serviciilor de confecționare a prelatelor pentru corturile  C.I.E. „ Moldexpo” S.A.

C.I.E. „Moldexpo” S.A. intenţionează să selecteze compania pentru achiziționarea serviciilor de confecționare a prelatelor pentru corturile C.I.E. „ Moldexpo” S.A.  amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1. 

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 8 august, ora 10:00.

Ofertele pot fi expediate pe posta electronică: secretariat@moldexpo.md sau pe adresa str. GHioceilor 1, mun. Chișinău.

Descărcați caietul de sarcini aici

Anunț

pentru selectarea prestatorului de servicii care va efectua lucrări de reparație a pavajului din fața Pavilionului Central al C.I.E. Moldexpo S.A.

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare prestatorului de serviciilor de demontare a pavajului vechi, casetarea zonei cu tasari, nivelarea, compactarea suprafeței fundației, repararea locală a bordurelor și montarea pavajului nou

Ofertele vor fi prezentată online urmând link-ul https://achizitii.md/ro/public/tender/21085786/

Propunerea ofertelor: până la 06.08.2023 - 00:00.

Licitaţie: 07.08.2023 - 15:00

Persoana de contact: Constantin Ciocan – 079210477 - costantinciocan@gmail.com

descarcă ANUNȚ

descarcă CAIET DE SARCINI

Anunț

pentru selectarea prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative pentru promovarea expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.


 

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare prestatorului de servicii de elaborare a designului materialelor publicitare și informative pentru promovarea expozițiilor organizate de C.I.E. Moldexpo S.A.

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 02.05.2023, ora 09.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2. Se solicita prezentarea ofertei de preț pentru spectrul de serviciilor prestate de studiouri/agenții de publicitate sub forma unui abonament lunar.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 02.05.2023, ora 09.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA.

 

Pentru informații: +373 079837681

 

CAIET DE SARCINI

 

 

În atenţia companiilor de audit

CERERE DE OFERTĂ

C.I.E. „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2023

 

C.I.E. „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

 

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. C.I.E. „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. 

 

 1. Termenul final al executării Raportului de audit 31.03.2024.

 

 1. C.I.E. „Moldexpo” S.A. solicită prezentarea ofertei financiare, cu indicarea mărimii retribuției serviciilor de auditare.

 

 1. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății: mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:
 • copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • copia licenţei de activitate;
 • costul serviciilor de audit;
 • alte informaţii conform Hotărârii Guvernului nr.875 din 22.12.2015.
 1. Termenul limită de prezentare a ofertelor – nu mai târziu de 30 martie 2023, ora 10:00.
 1. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

 

Telefon de contact: 069600641

 

 

Anunţ

cu privire la desfășurarea concursului public de selectare a unei firme pentru proiectarea și construcția unui stand expozițional individual după conceptul beneficiarului


 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unei firme pentru proiectarea și constructia si unui stand expozitional individual după conceptul beneficiarului.

 

Sunt invitate pentru depunerea dosarelor companiile specializate în elaborarea, designul și construcția obiectelor (spațiilor), cu accentuarea mărcii (brandului), care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Blocul administrativ, Oficiul departamentului expoziții, et. 2) până pe data de 21.03.2023, ora 09:15.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 21.03.2023, ora 09:30, la sediul CIE "Moldexpo" SA.

 

CAIET DE SARCINI

 

Conceptul-design al standului expozițional poate fi accesat aici

 

Pentru informații: +373 079837681

 

 

În atenţia companiilor de audit

 

CERERE DE OFERTĂ

C.I.E. „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2023.

 

C.I.E. „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 

 1. C.I.E. „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. Detalii suplimentare pe: www.moldexpo.md
 2. Termenul final al executării Raportului de audit 31.03.2024.
 3. C.I.E. „Moldexpo” S.A. solicită prezentarea ofertei financiare cu mărimea retribuției serviciilor de auditare de până la 30 mii lei, inclusiv TVA.
 4. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății:
 5. mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

 

 1. copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din
 2. Registrul de stat al persoanelor juridice;
 3. copia licenţei de activitate;
 4. costul serviciilor de audit;
 5. alte informaţii conform Hotărârii Guvernului nr.875 din 22.12.2015.
 6. Termenul limită de prezentare a ofertelor – nu mai târziu de 20 februarie 2023, ora 10:00.
 7. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

Caiet de sarcini

Telefon de contact: 069600641

 

 

Anunț

privind organizarea Concursului de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner

 

Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. anunță Concursul de selectare a companiei pentru executarea tipăriturilor pe peliculă "Oracal" și stofă de banner.

 

Invităm să participe la Concurs firmele-executoare de lucrări specificate.

 

Ofertele vor fi depuse până pe 07.02.2023, ora 10:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Gioeceilor 1, CIE "Moldexpo" S.A., Bloc administrativ, etajul 2, biroul nr. 2.

 

Deschiderea plicurilor va avea loc în prezența ofertanților, pe 07.02.2023, ora 10:30, la CIE "Moldexpo" SA, Bloc administrativ, etajul 2, biroul nr. 2

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: Caiet de sarcini

 

Pentru informații: +373 079837681

 

 Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiilor prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV și posturi de radio, difuzate pe teritoriul Republciii Moldova 

 

Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo S.A. anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-prestatoare de servicii publicitare: plasarea spoturilor publicitare pe canalele TV și posturi de radio.

 

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 07.02.2023, ora 09.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, pe 07.02.2023, ora 09.30, la sediul CIE "Moldexpo" SA.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: Caiet de sarcini

 

Pentru informații: +373 079837681

 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unei companii de pază pentru prestarea serviciilor de pază a teritoriului ”Moldexpo”

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unei companii de pază.

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor firmele de stat, specializate în servicii de pază, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

Ofertele vor fi prezentate până la data de 27.01.2023, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la 27.01.2023, ora 10:00, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău. (la do9rință: în prezența ofertanților).

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: Caiet de sarcini

Pentru informații suplimentare puteți apela la numărul de telefon: 069232995.

 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea repetată a concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor cabinetele de avocați și birourile asociate de avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

Ofertele vor fi prezentate până la data de 26.12.2022, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 26.12.2022, ora 10:00, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.

Caietul de sarcini poate fi descărcat accesând link-ul: 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

Pentru informații suplimentare puteți apela la numărul de telefon 068077797.

 

 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

 

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor cabinetele de avocați și birourile asociate de avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare, indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 19.12.2022, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 19.12.2022, ora 10:00, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

Pentru informații suplimentare puteți apela la numărul de telefon 068077797.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PLANUL ACHIZIȚIILOR PENTRU ANUL 2023

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Anunţ
cu privire la desfăşurarea concursului pentru achiziționarea serviciilor de confecționare a acoperișurilor pentru corturi

 

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectarea companiei care va presta servicii de confecționare a acoperișurilor pentru corturi necesare pentru târgul producătorilor agricoli “Satul Meu”.


Data limită pentru depunerea ofertelor – 25.08.2022, ora 10:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.


Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37360583833.


Persoana de contact: Bulgari Vitalie.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 25.08.2022, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

 

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

 

Data limită pentru depunerea ofertelor – 30.12.2021, ora 10:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 

Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +37369377000.

 

e-mail: cataev@moldexpo.md; persoana de contact: Vladimir Cataev.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici:

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 30.12.2021, ora 10:40, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa Specialistilor.

 


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului public pentru selectarea unui Cabinet /Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică

 

Centrul Internațional de Expoziții ”Moldexpo” S.A. anunță desfășurarea concursului de selectare a unui Cabinet/Birou Asociat de Avocați pentru prestarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică.

 

Sunt invitați pentru depunerea dosarelor Cabinetele de Avocați și Birourile Asociate de Avocaţi, care corespund și se încadrează în condițiile pentru participare indicate în Caietul de sarcini.

 

Ofertele împreună cu anexele solicitate urmează a fi comunicate C.I.E. ”Moldexpo” S.A. prin expediere poștală terestră sau prin depunere la sediul C.I.E. ”Moldexpo” S.A. (Blocul administrativ, anticamera).

 

Ofertele vor fi prezentate până la data de 13.12.2021, ora 10:00.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 13.12.2021, ora 10:00, str. Ghioceilor, nr. 1, mun. Chișinău.

 

Caietul de sarcini poate fi descărcat aici

 

Pentru informații suplimentare puteți apela la numerele de telefoane: 068077797, 069600641


Centrul Internațional de Expoziții ,,MOLDEXPO” S. A. , responsabil de participarea Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”EXPO 2020 DUBAI”, care va avea loc în perioada (1 octombrie 2021- 31 martie 2022), în orașul Dubai, Emiratele Arabe Unite,

anunță

 

CONCURS

pentru

 

ELABORAREA ŞI CONFECŢIONAREA MODELELOR COSTUMELOR PENTRU LUCRĂTORII PAVILIONULUI NAȚIONAL AL  REPUBLICII MOLDOVA

LA EXPO 2020 DUBAI

 

 

Scopurile concursului:

 

 • Elaborarea şi confecționarea articolelor vestimentare pentru lucrătorii Pavilionului Național al Republicii Moldova la EXPO 2020 DUBAI;
 • Promovarea designer-ilor moldoveni pe arena mondială.

 

Despre Expo 2020 Dubai:

 • Perioada: 1 octombrie 2021 - 31 martie 2022;
 • Participanți: cca 200 de țări, companii multinaționale și organizații internaționale;
 • Vizitatori : 25 mln.  dintre care 70% de peste hotarele țării.

 

Câștigătorul concursului:

 • Va semna un contract pentru confecționarea îmbrăcămintei lucrătorilor Pavilionului Național al Republicii Moldova la EXPO 2020 DUBAI (12 persoane);
 • Va avea posibilitatea de a-şi promova numele prin toate mijloacele disponibile Organizatorului concursului;
 • Va beneficia de prezentarea colecției sale, de către personalul pavilionului național, pe toată durata Expoziției Mondiale EXPO 2020 DUBAI (6 luni) .
 • Va primi diplomă de câștigător al concursului;

- Toate colecțiile participante la concurs vor fi postate pe site-ul oficial despre participarea Republicii Moldova la Expoziţia Mondială-2020.

La concurs pot lua parte:

 

- Designerii şi modelierii întreprinderilor industriale cu diferite forme de organizare şi juridice, antreprenori privaţi şi echipe creative, care au posibilitatea de-a coase seturile de îmbrăcăminte pentru 12 de persoane, 3 bărbați și 9 doamne într-o perioadă de maximum 1 lună.

 

Sarcinile şi condiţiile concursului:

- Vor fi propuse modele pentru costume (sacou, fusta sau pantaloni) și cămeși în stil business sau business casual și măști textile cu broderie – Pomul vieții – brandul de țară.

- Designul trebuie să fie original și modern, poate să conțină motive etno moldovenești cu condiția să se integreze armonios în conceptul general al Pavilionului;

- Vestimentația trebuie să fie confecționată din stofe naturale, funcționale și practice de purtat timp de 6 luni, ţinând cont de caracteristicile climatice ale regiunii;

- Calitatea și modelele propuse vor fi la costuri rezonabile;

- Pentru fiecare persoană (în total 12 de persoane, 3 bărbați și 9 doamne) se vor confecționa următoarele unități: 1 costum, 2 cămeși și 24 măști.

- Va fi selectat ofertantul care va oferi cea mai convenabila ofertă conform randamentului preţ-calitate

- Ofertantul selectat este responsabil de confecționarea articolelor vestimentare calitativ și în termen;

- Termenul de confecționare a costumelor nu trebuie să depășească 1 lună din data semnării contractului.

- Bugetul prevăzut pentru confecționarea articolelor vestimentare nu trebuie să depășească 48 000 de lei.

 

Conținutul ofertei:

- Informații despre ofertant: numele companiei / numele, adresa, numerele de contact, adresa de e-mail, experienţa de muncă în domeniul dat, posibilitățile de producere, echipa implicată în proces. (Sunt binevenite scrisori de recomandare şi fotografii ale produselor finite, ca dovada clară a nivelului de calificare profesională);

 • Schițele modelelor: Participanții nu sunt limitați în numărul de modele propuse;

- Specificarea tipului stofelor și a furniturii propuse. La solicitare prezentarea mostrelor;

 • Oferta de preț și termenii de confecționare;

 

Determinarea câștigătorului concursului

Comisia de Concurs, va analiza ofertele depuse la Concurs şi va desemna câştigătorul conform următoarelor criterii:

 

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

1

Evaluarea financiară- prețul de confecționare și termenii

50

2

Evaluarea creativă – Originalitatea design-ului, integrarea cu conceptul pavilionului, creativitatea și expresivitatea artistică, aspectul de comoditate și practicitatea în exploatare, calitatea materialului utilizat (stofa, furnitura).

45

3

Calificarea și experiența personalului desemnat

5

 

Câștigătorului concursului va fi desemnat de către Comisia de concurs în dependență de numărul de puncte acumulate la evaluarea de către Comisia de concurs.

 

Cerințe pentru depunerea ofertelor:

 

 • Termenul de depunere a ofertelor: pînă la 20 august 2021,
 • Ofertele pot fi depuse în format electronic la adresa moldovaexpo2020dubai@gmail.com sau la adresa: str. Ghioceilor 1, C.I.E ,,Moldexpo” S.A., blocul administrativ;

 

 

Anunţarea rezultatelor:

 

Rezultatele concursului vor fi anunţate la data de 25 august 2021.

 

Pentru informații suplimentare contactați:

 

Natalia Ivanov,  

069210040                                                         Alina Ceabei,

                                                                            060229217                                    Nika Capșa-Beșleaga,

                                                                                                                                    069627971


Comunicat informativ

privind desfășurarea licitaţiei cu strigare repetate privind comercializarea mijloacelor de transport neutilizate în activitatea CIE “Moldexpo” S.A.

CIE “Moldexpo” S.A. anunţă pentru data de 03.08.2021, ora: 1000, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1, desfăşurarea licitaţiei cu strigare repetate privind comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderii (mijloace de transport), după cum urmează:

Denumirea mijlocului de transport

Anul producerii

Preț inițial de vânzare, lei

1.

Automobil MERCEDES E200 ,

VIN Cod WDB1240211BO23739

1989

20100,00

2.

Automobil DAEWOO TICO, VIN Cod ULV3811BD3A080137

2003

10700,00

3.

Microbuz VOLKSWAGEN T4, VIN Cod WV2ZZZ70ZWH136846

1998

30300,00

La licitaţia repetată pot participa:

 1. persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;

 2. persoane fizice şi juridice străine, apatrizii, în condiţiile legii;

 3. asociaţii ale persoanelor specificate în lit. a) şi b).

Pentru a participa la licitaţia repetată, solicitanţii, trebuie să depună până la data de 02.08.2021, ora 1600, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1 (anticamera, nr. tel. 069600641) următoarele documente:

 1. cererea de participare la licitaţia cu strigare repetată, conform modelului anexat;

 2. documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, după cum urmează : -persoane juridice : extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copie; -persoane fizice : copia buletinului de identitate ;

 3. documentele care confirmă achitarea acontului şi a taxei de participare la licitaţie, la contul indicat şi în mărimea stabilită ;

 4. procura autentificată notarial  în cazul participării prin reprezentanţi.

Taxa de participare – 200,00 lei pentru persoane fizice, 400,00 lei pentru persoane juridice şi acontul de participare în mărime de 10% din valoarea de expunere a bunului pentru care se solicită participarea la licitația repetată, urmează a fi achitate la contul de decontare IBAN:MD67EX0000000222400808MD, deschis la B.C. „Eximbank” S.A., sucursala nr.20, mun. Chişinău, codul băncii EXMMMD22477, beneficiar CIE "Moldexpo" S.A., c/f 1003600091219.

Înregistrarea participanţilor la licitaţia cu strigare repetată din data de 03.08.2021 se încheie cu 15 minute până la începutul licitaţiei repetate.

Achitarea preţului adjudecat la licitaţia repetată se va efectua în termen de 7 zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei cu strigare repetate .

Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra  mijloacelor de transport procurate se va fi efectua din contul cumpărătorului.

Informații despre depunerea cererii și examinarea bunurilor expuse  spre comercializare pot fi obținute zilnic între orele 09.00-16.00  la locul amplasării mun. Chişinău, str. Ghioceilor,1 și la nr. de tel.: 069-232-995, 069-600-634.

 

Cerere de participare la licitație persoana fizica poate fi descărcat aici

Cerere de participare la licitație persoana juridica poate fi descărcat aici


Caietul de sarcini poate fi descărcat aici


În atenţia companiilor de audit

CERERE DE OFERTĂ

CIE „Moldexpo” S.A. invită companiile de audit pentru depunerea ofertelor privind efectuarea auditului financiar pentru anul 2021.

CIE „Moldexpo” S.A. desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoana juridică  şi îşi exercită activitatea pe principiile autofinanţării.

TERMENE ŞI CONDIŢII:

 1. CIE „Moldexpo” S.A. ţine evidenţa contabilă în baza Legii contabilităţii și raportării financiare (nr. 287 din 15.12.2017) şi Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. Detalii suplimentare pe: www.moldexpo.md
 2. Termenul final al executării Raportului de audit – 31.03.2022.
 3. Ofertele se prezintă în plic sigilat în adresa societății:

mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1, care va conţine:

 •   copia certificatului înregistrării de stat și copia extrasului din

Registrul de stat al persoanelor juridice;

 •   copia licenţei de activitate;
 •   costul serviciilor de audit;
 •   alte informaţii conform Hotărîrii Guvernului nr.875 din 22.12.2015 și caietului de sarcini amplasat pe http://moldexpo.md/tender_rom/.
 1. Termenul limită de prezentarea ofertelor - nu mai târziu de 26 aprilie 2021, ora 10.00.
 2. Ofertele prezentate după termenul limită nu vor fi examinate.

 

Telefoane  de contact:  069600633, 069232995

 

Director general 

Chisinau, str. Ghioceilor, 1, Republica Moldova
Tel.: (+373) 69600643

E-mail: secretariat@moldexpo.md