ro

Despre companie

RAPORTUL auditorului independent privind rezultatele auditului situațiilor financiare individuale ale Centrul Internațional de Expoziții "Moldexpo" S.A. pentru exercițiul financiar incheiat la situația din 2022

 

 

RAPORTUL de activitate a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2022

 

PLANUL DE AFACERI AL CENTRULUI INTERNAŢIONAL DE EXPOZIŢII “MOLDEXPO” S.A.
PENTRU ANII 2023-2025

 

STATUTUL MOLDEXPO - in redactie noua - aprobat  la Ad.Gen. din 22.07.2022

 

RAPORTUL de activitate a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2021

 

PLANUL DE AFACERI AL CENTRULUI INTERNAŢIONAL DE EXPOZIŢII “MOLDEXPO” S.A.
(DIRECŢIILE PRIORITARE DE ACTIVITATE) PENTRU ANII 2022-2024

 

 

STATUTUL MOLDEXPO - in redactie noua - aprobat  la Ad.Gen. din 20.04.2010

 

Moldexpo Raportul audit 2020 statistica

Moldexpo Situatii financiare 2020 statistica

Anexe Raportul conducerii anul 2020

Nota explicativă la situatiile financiare anul 2020 Moldexpo S.A.

 

Moldexpo Raportul conducerii anul 2020

MOLDEXPO_bilant_2019

Raport anual DG_2019

Raport 12 luni an. 2019 - anexa nr.1

Anexa nr.2 la raport anual 2019

Raport audit MOLDEXPO 2019