ro

Despre companie

Despre companie

Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A. –

Liderul activităţii expoziţionale din Republica Moldova

 

 • Membru plenipotenţiar al Asociaţiei Mondiale a Industriei de Expoziţii (UFI)
   
 • Membru plenipotenţiar al Alianţei Tîrgurilor din Europa Centrala (CEFA)
   
 • Membru plenipotenţiar al Asociaţiei Organizatorilor de Tîrguri Agricole din Europa (EURASCO)
   
 • Membru plenipotenţiar al Uniunii Expoziţiilor şi Tîrgurilor din Rusia (UETR)

 

 

 

 

Scurt istoric

1956 - Expoziţia Agricolă Republicană Permanentă
1959 - Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale a RSSM (EREN)
1991 - Centrul Internaţional Informaţional Comercial “Moldexpo”
1993 - Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” în componenţa firmei de import-export “Moldova-Exim”
1996 - Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.

 

Istoria Centrului Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” este indispensabilă de experienţele frumoase şi bunele tradiţii ale predecesorilor săi, care au constituit acum 25 de ani pistă de start pentru edificarea activităţi expoziţionale de tip nou în ţară. Pe parcurs „Moldexpo” a preluat în mod constructiv practici internaţionale moderne, a căutat şi a implementat metode inovaţionale de marketing, a fost mereu preocupat de promovarea afacerilor clienţilor întru succesul acestora şi dezvoltarea branşelor economice. Prin intermediul manifestărilor expoziţionale “Moldexpo” favorizează extinderea relaţiilor economice şi comerciale dintre mai multe ţări, contribuie la realizarea proiectelor naţionale şi promovarea mărfurilor autohtone.

Doi în unu

 1. Unicul deţinător de spaţii expoziţionale din Moldova
 2. Organizator de expoziţii internaţionale şi tîrguri naţionale

Anual, în pavilioanele „Moldexpo”, se desfăşoară circa 50 de evenimente expoziţionale, de afaceri şi agrement, 40% dintre care sunt proiecte expoziţionale proprii.

Direcţiile principale de activitate ale C.I.E. „Moldexpo”:

 • Organizarea şi desfăşurarea manifestărilor expoziţionale în ţară şi peste hotare
 • Promovarea afacerilor clienţilor prin intermediul acţiunilor promoţionale, internet-resurselor etc.
 • Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, seminarelor, prezentărilor, programelor de afacer etc.
 • Elaborarea, designul, proiectarea şi montarea standurilor expoziţionale
 • Darea în chirie a spaţiului şi echipamentului expoziţional 

 

 

Bussines To Bussines

Extinderea contactelor de afaceri este obiectivul prioritar al evenimentelor C.I.E. „Moldexpo”. În aceste scopuri sunt valorificate instrumente expoziţionale moderne, precum:

 • Sistemul de stabilire prealabilă a întîlnirilor la expoziţie (matchmaking)
 • Programul Buyer
 • Înregistrarea vizitatorilor şi formarea auditoriului ţintă pentru fiecare eveniment
 • Poziţionarea conceptuală, online şi offline a brandului 

 

Platformă expoziţională virtuală

Printre priorităţile Centrului figurează dezvoltarea diverselor tipuri de servicii expoziţionale virtuale: cataloage electronice, scheme ale expoziţiilor şi de amplasare a standurilor, înregistrarea online şi bilete electronice de intrare la expoziţii, valorificarea reţelelor sociale cu orientarea la diverse grupuri ţintă, crearea standurilor virtuale etc.  

C.I.E. „Moldexpo” dispune de 2 internet-platforme pentru promovarea expoziţiilor şi afacerilor clienţilor – paginile web www.moldexpo.md şi www.allexpo.md

 

În serviciul dezvoltării economiei naţionale

Multe dintre expoziţiile C.I.E. “Moldexpo” sînt adevărate evenimente ale anului în domeniile lor de referinţă.  “MOLDAGROTECH”, “FARMER”, “FOOD & DRINKS”, “FOOD TECHNOLOGY”, “MOLDMEDIZIN & MOLDDENT”, “BEAUTY”, „MOLDOVA FASHION EXPO”, “MOLDCONSTRUCT”, “MOLDENERGY”, “Expo Mobila”, „TOURISM. LEISURE. HOTELS”, „PACKAGING. DEPOT” şi alte expoziţii reflectă situaţia reală în ramurile economice respective, punctează tendinţele şi perspectivele de dezvoltare ale acestora. Toate evenimentele C.I.E. „Moldexpo”  beneficiază de susţinerea oficială a organelor de resort şi a structurilor profesionale din domeniu.

 

Un spaţiu deschis pentru colaborare

Peste 20 de ţări, printre care Republica Belarus, Bulgaria, India, China, Polonia, România, Siria, Turcia, Ucraina ş.a. au ales spaţiile „Moldexpo” pentru desfăşurarea expoziţiilor şi tîrgurilor naţionale. 

Pe arena internaţională

Guvernul Republicii Moldova încredinţează C.I.E. “Moldexpo” sarcina de a reprezenta ţara noastră la expoziţiile mondiale. “Moldexpo” a organizat participarea Republicii Moldova la „World Expo-2000” (Hanovra, Germania) şi „World Expo-2010” (Shanghai, China). 

C.I.E. “Moldexpo” a participat la elaborarea conceptuală a Standului Naţional pentru „World Expo-2015” (Milano, Italia).  

 

C.I.E. „Moldexpo” a organizat  Zilele Economiei Naţionale a Republicii Moldova într-un şir de ţări. Astfel, expoziţiile itinerante cu genericul “Moldova invită la colaborare” s-au desfăşurat în Polonia, România, Federaţia Rusă, Ucraina, Uzbekistan, Ungaria, Turcia şi în alte ţări.

 

 

 

Spaţii de afaceri la standarde mondiale

C.I.E. „Moldexpo este unicul complex expoziţional din Moldova care dispune de spaţii expoziţionale proprii –  5000 m.p. pe interior, 10000 m.p. – pe exterior, din totalul de 24 ha pe care este amplasat.
Deţine în dotări infrastructură modernă, reţele inginereşti, echipamente de ultimă generaţie. 
În planurile de perspectivă este prevăzută edificarea pe teritoriu a unui şir de obiecte destinate evenimentelor expoziţionale, de afaceri, culturale şi de agrement. Realizarea noilor proiecte, precum pavilionul multifuncţional, complexul socio-cultural-sportiv, aquaparcul şi altele vor permite de a îmbunătăţi condiţiile de desfăşurare a evenimentelor şi a spori calitatea acestora.

 

Expoziţiile înseamnă:

 • Marketingul „pe viu” în cadrul evenimentelor de anvergură
 • Sinergia emoţiilor şi a cunoaşterii
 • Identificarea unor modele noi de business
 • Interacţiunea cu clientul, relevarea cerinţelor şi aşteptărilor acestuia 

  

Vă invităm să cunoaşteţi mai îndeaproape expoziţiile şi tîrgurile „Moldexpo”, vizitînd site-ul nostru care, îndrăznim să credem,
vă va aduce în pavilioanele expoziţionale!

Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A. –

Liderul activităţii expoziţionale din Republica Moldova

 

 • Membru plenipotenţiar al Asociaţiei Mondiale a Industriei de Expoziţii (UFI)
   
 • Membru plenipotenţiar al Alianţei Tîrgurilor din Europa Centrala (CEFA)
   
 • Membru plenipotenţiar al Asociaţiei Organizatorilor de Tîrguri Agricole din Europa (EURASCO)
   
 • Membru plenipotenţiar al Uniunii Expoziţiilor şi Tîrgurilor din Rusia (UETR)

 

 

 

 

Scurt istoric

1956 - Expoziţia Agricolă Republicană Permanentă
1959 - Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale a RSSM (EREN)
1991 - Centrul Internaţional Informaţional Comercial “Moldexpo”
1993 - Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” în componenţa firmei de import-export “Moldova-Exim”
1996 - Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.

 

Istoria Centrului Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” este indispensabilă de experienţele frumoase şi bunele tradiţii ale predecesorilor săi, care au constituit acum 25 de ani pistă de start pentru edificarea activităţi expoziţionale de tip nou în ţară. Pe parcurs „Moldexpo” a preluat în mod constructiv practici internaţionale moderne, a căutat şi a implementat metode inovaţionale de marketing, a fost mereu preocupat de promovarea afacerilor clienţilor întru succesul acestora şi dezvoltarea branşelor economice. Prin intermediul manifestărilor expoziţionale “Moldexpo” favorizează extinderea relaţiilor economice şi comerciale dintre mai multe ţări, contribuie la realizarea proiectelor naţionale şi promovarea mărfurilor autohtone.

Doi în unu

 1. Unicul deţinător de spaţii expoziţionale din Moldova
 2. Organizator de expoziţii internaţionale şi tîrguri naţionale

Anual, în pavilioanele „Moldexpo”, se desfăşoară circa 50 de evenimente expoziţionale, de afaceri şi agrement, 40% dintre care sunt proiecte expoziţionale proprii.

Direcţiile principale de activitate ale C.I.E. „Moldexpo”:

 • Organizarea şi desfăşurarea manifestărilor expoziţionale în ţară şi peste hotare
 • Promovarea afacerilor clienţilor prin intermediul acţiunilor promoţionale, internet-resurselor etc.
 • Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, seminarelor, prezentărilor, programelor de afacer etc.
 • Elaborarea, designul, proiectarea şi montarea standurilor expoziţionale
 • Darea în chirie a spaţiului şi echipamentului expoziţional 

 

 

Bussines To Bussines

Extinderea contactelor de afaceri este obiectivul prioritar al evenimentelor C.I.E. „Moldexpo”. În aceste scopuri sunt valorificate instrumente expoziţionale moderne, precum:

 • Sistemul de stabilire prealabilă a întîlnirilor la expoziţie (matchmaking)
 • Programul Buyer
 • Înregistrarea vizitatorilor şi formarea auditoriului ţintă pentru fiecare eveniment
 • Poziţionarea conceptuală, online şi offline a brandului 

 

Platformă expoziţională virtuală

Printre priorităţile Centrului figurează dezvoltarea diverselor tipuri de servicii expoziţionale virtuale: cataloage electronice, scheme ale expoziţiilor şi de amplasare a standurilor, înregistrarea online şi bilete electronice de intrare la expoziţii, valorificarea reţelelor sociale cu orientarea la diverse grupuri ţintă, crearea standurilor virtuale etc.  

C.I.E. „Moldexpo” dispune de 2 internet-platforme pentru promovarea expoziţiilor şi afacerilor clienţilor – paginile web www.moldexpo.md şi www.allexpo.md

 

În serviciul dezvoltării economiei naţionale

Multe dintre expoziţiile C.I.E. “Moldexpo” sînt adevărate evenimente ale anului în domeniile lor de referinţă.  “MOLDAGROTECH”, “FARMER”, “FOOD & DRINKS”, “FOOD TECHNOLOGY”, “MOLDMEDIZIN & MOLDDENT”, “BEAUTY”, „MOLDOVA FASHION EXPO”, “MOLDCONSTRUCT”, “MOLDENERGY”, “Expo Mobila”, „TOURISM. LEISURE. HOTELS”, „PACKAGING. DEPOT” şi alte expoziţii reflectă situaţia reală în ramurile economice respective, punctează tendinţele şi perspectivele de dezvoltare ale acestora. Toate evenimentele C.I.E. „Moldexpo”  beneficiază de susţinerea oficială a organelor de resort şi a structurilor profesionale din domeniu.

 

Un spaţiu deschis pentru colaborare

Peste 20 de ţări, printre care Republica Belarus, Bulgaria, India, China, Polonia, România, Siria, Turcia, Ucraina ş.a. au ales spaţiile „Moldexpo” pentru desfăşurarea expoziţiilor şi tîrgurilor naţionale. 

Pe arena internaţională

Guvernul Republicii Moldova încredinţează C.I.E. “Moldexpo” sarcina de a reprezenta ţara noastră la expoziţiile mondiale. “Moldexpo” a organizat participarea Republicii Moldova la „World Expo-2000” (Hanovra, Germania) şi „World Expo-2010” (Shanghai, China). 

C.I.E. “Moldexpo” a participat la elaborarea conceptuală a Standului Naţional pentru „World Expo-2015” (Milano, Italia).  

 

C.I.E. „Moldexpo” a organizat  Zilele Economiei Naţionale a Republicii Moldova într-un şir de ţări. Astfel, expoziţiile itinerante cu genericul “Moldova invită la colaborare” s-au desfăşurat în Polonia, România, Federaţia Rusă, Ucraina, Uzbekistan, Ungaria, Turcia şi în alte ţări.

 

 

 

Spaţii de afaceri la standarde mondiale

C.I.E. „Moldexpo este unicul complex expoziţional din Moldova care dispune de spaţii expoziţionale proprii –  5000 m.p. pe interior, 10000 m.p. – pe exterior, din totalul de 24 ha pe care este amplasat.
Deţine în dotări infrastructură modernă, reţele inginereşti, echipamente de ultimă generaţie. 
În planurile de perspectivă este prevăzută edificarea pe teritoriu a unui şir de obiecte destinate evenimentelor expoziţionale, de afaceri, culturale şi de agrement. Realizarea noilor proiecte, precum pavilionul multifuncţional, complexul socio-cultural-sportiv, aquaparcul şi altele vor permite de a îmbunătăţi condiţiile de desfăşurare a evenimentelor şi a spori calitatea acestora.

 

Expoziţiile înseamnă:

 • Marketingul „pe viu” în cadrul evenimentelor de anvergură
 • Sinergia emoţiilor şi a cunoaşterii
 • Identificarea unor modele noi de business
 • Interacţiunea cu clientul, relevarea cerinţelor şi aşteptărilor acestuia 

  

Vă invităm să cunoaşteţi mai îndeaproape expoziţiile şi tîrgurile „Moldexpo”, vizitînd site-ul nostru care, îndrăznim să credem,
vă va aduce în pavilioanele expoziţionale!