ro

Contacte

Carolina Chiper, Director general, +373/ 22 81-04-62, secretariat@moldexpo.md

 

Raţeeva Nadejda, director comercial , +373/ 22-81-04-54,  marketing@moldexpo.md

 

Spataru Dan, director tehnic-administrativ, +373/ 22-81-04-32,  spataru.d@mail.ru

 

Mardari Rita, contabil-şef, +373/ 22-81-04-20,  fin@moldexpo.md

 

Covaş Alina, conducător de proiect, organizare tîrguri şi expoziţii, +373/ 22-81-04-05,  covas@moldexpo.md

 

Ivanov Natalia, conducător de proiect, organizare tîrguri şi expoziţii, +373/ 22-81-04-07,  ivanov@moldexpo.md

 

Cataev Vladimir, şef Secţia montare şi amenajare standuri expoziţionale, +373/ 22-81-04-13,  cataev@moldexpo.md

 

Staraşciuc Lidia, şef Serviciul protocol şi secretariat, +373/ 22-81-04-14,  lidia@moldexpo.md

     

Componenţa Consiliului C.I.E. „Moldexpo” S.A.:

 

 

  • Elvira Pluta (preşedinte), șef adjunct interimar, Direcția relaţii funciare şi bunuri imobile, Agenția Proprietății Publice;

  • Sergiu Olişevschi, audit intern, Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice;
  • Cristina Gorobica, consultant principal, Direcția financiară, Agenția Proprietății Publice;
  • Elena Matveeva, șef Direcţia datorii publice, Ministerul Finanţelor;
  • Silviu Neghină, consultant principal, Secţia politici economice, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

Reprezentantul statului în C.I.E. „Moldexpo” S.A.:

 Liudmila Cuniţchi, specialist superior, Agenția Proprietății Publice

 

Comisia de cenzori a S.A. „C.I.E. „Moldexpo”:

  • Anastasia Arnaut, şef adjunct Direcție financiară, Agenția Proprietății Publice;
  • Ecaterina Ţurcanu, șef Secția financiar administrativă, Ministerul Economiei și Infrastructurii;
  • Ana Litocenco, şef Serviciul reglementarea sectorului financiar şi regimului metalelor şi pietrelor preţioase, Ministerul Finanţelor.

Carolina Chiper, Director general, +373/ 22 81-04-62, secretariat@moldexpo.md

 

Raţeeva Nadejda, director comercial , +373/ 22-81-04-54,  marketing@moldexpo.md

 

Spataru Dan, director tehnic-administrativ, +373/ 22-81-04-32,  spataru.d@mail.ru

 

Mardari Rita, contabil-şef, +373/ 22-81-04-20,  fin@moldexpo.md

 

Covaş Alina, conducător de proiect, organizare tîrguri şi expoziţii, +373/ 22-81-04-05,  covas@moldexpo.md

 

Ivanov Natalia, conducător de proiect, organizare tîrguri şi expoziţii, +373/ 22-81-04-07,  ivanov@moldexpo.md

 

Cataev Vladimir, şef Secţia montare şi amenajare standuri expoziţionale, +373/ 22-81-04-13,  cataev@moldexpo.md

 

Staraşciuc Lidia, şef Serviciul protocol şi secretariat, +373/ 22-81-04-14,  lidia@moldexpo.md

     

Componenţa Consiliului C.I.E. „Moldexpo” S.A.:

 

 

 

Reprezentantul statului în C.I.E. „Moldexpo” S.A.:

 Liudmila Cuniţchi, specialist superior, Agenția Proprietății Publice

 

Comisia de cenzori a S.A. „C.I.E. „Moldexpo”: