ro

Noutăți și Evenimente

Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că

Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data de 25 mai 2021 a avut loc

Adunarea generală anuală a acţionarilor S.A. C.I.E. “Moldexpo” care a examinat şi a aprobat

 

URMĂTOARELE DECIZII:

 

  • S-a aprobat Darea de seamă a organului executiv al Societăţii pe Acţiuni C.I.E. „Moldexpo” privind rezultatele financiar-economice pe anul 2020.
  • S-a aprobat darea de seamă a Consiliului S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2020.
  • S-a aprobat Darea de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2020.
  • S-a aprobat Raportul auditului extern pentru anul 2020.  
  • S-au aprobat direcţiile prioritare ale activităţii S.A. „Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2021-2023.
  • S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2021.
  • A fost ales Consiliul S.A. C.I.E. „Moldexpo” şi s-a decis că membrii acestuia îşi vor exercita atribuțiile fără îndemnizații.
  • A fost aleasă Comisia de cenzori a S.A. C.I.E. „Moldexpo” şi s-a decis că membrii acesteia îşi vor exercita atribuțiile fără îndemnizații.
  • Reprezentantul statului în S.A. „C.I.E. „Moldexpo” îşi va exercita atribuțiile fără îndemnizații lunare.
  • A include chestiunea privind confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia în ordinea de zi a următoarei adunări generale extraordinare a acționarilor.

 

Moldexpo Raportul conducerii anul 2020

Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data de 25 mai 2021 a avut loc

Adunarea generală anuală a acţionarilor S.A. C.I.E. “Moldexpo” care a examinat şi a aprobat

 

URMĂTOARELE DECIZII:

 

 

Moldexpo Raportul conducerii anul 2020