ro

Noutăți și Evenimente

A V I Z

Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data de 29 septembbrie 2022, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor C.I.E. “Moldexpo” S.A. care a examinat şi a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:

mai mult

A V I Z

Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data de 1 august 2022, a avut loc

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor C.I.E. “Moldexpo” S.A. care a examinat şi a aprobat URMĂTOAREA DECIZIE:

 

Se acceptă repartizarea profitului net în mărime de 1772760,76  lei, obținut în anul 2021, după cum urmează: plata dividendelor – 25,0% (443 190,19 lei), investirea în dezvoltarea întreprinderii – 75,0% (1 329 570,57 lei).

mai mult

A V I Z

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor în data de 1 august 2022, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A.  (str. Ghioceilor  nr.1, mun. Chişinău).

mai mult

Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data de 6 iunie 2022,

Consiliul S.A. C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data de 6 iunie 2022, a avut loc

Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor S.A. C.I.E. “Moldexpo” care a examinat şi a aprobat

 

mai mult