ro

Noutăți și Evenimente

Aviz

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 16 iunie 2023, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A. (str. Ghioceilor nr.1, mun. Chişinău).

 

ORDINEA DE ZI:

 

1. Aprobarea raportului de activitate a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2022.

2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2022.

3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2022.

4. Examinarea raportului auditului extern.

5. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii C.I.E. „Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pe anii 2023-2025.

6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022.

7. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023.

8. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.

9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

10. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

11. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

12. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

13. Confirmarea entităţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

14. Aprobarea Codului de guvernanță corportivă în cadrul C.I.E. „Moldexpo” S.A.

 

Începutul înregistrării: ora 11:50. Începutul Adunării: ora 12:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 30.05.2023, la sediul Societății.

 

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 16 iunie 2023, la sediul C.I.E. „Moldexpo” S.A. (str. Ghioceilor nr.1, mun. Chişinău).

 

ORDINEA DE ZI:

 

1. Aprobarea raportului de activitate a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2022.

2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2022.

3. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2022.

4. Examinarea raportului auditului extern.

5. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii C.I.E. „Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pe anii 2023-2025.

6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022.

7. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023.

8. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.

9. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

10. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

11. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

12. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.

13. Confirmarea entităţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

14. Aprobarea Codului de guvernanță corportivă în cadrul C.I.E. „Moldexpo” S.A.

 

Începutul înregistrării: ora 11:50. Începutul Adunării: ora 12:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începând cu 30.05.2023, la sediul Societății.