ro

Noutăți și Evenimente

Anunt

Consiliul C.I.E. “Moldexpo” S.A. aduce la cunoştinţă că, în data de 16 iunie 2023, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor C.I.E. “Moldexpo” S.A. care a examinat şi a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:

 

 • S-a aprobat Raportul de activitate a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2022.
 • S-a aprobat darea de seamă a Consiliului C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2022.
 • S-a aprobat Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2022.
 • S-a luat act de Raportul auditului extern pe anul 2022.
 • S-au aprobat direcţiile prioritare ale activităţii S.A. „Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2023-2025.
 • S-a luat act de pierderile înregistrate în anul 2022.
 • S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2023.
 • A fost stabilit cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului în C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 • S-a decis încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 • A fost ales Consiliul C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 • S-a decis încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 • A fost aleasă Comisia de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
 • A fost confirmată societatea de audit şi stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor acesteia.
 • A fost aprobat Codul de guvernanță corporativă a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
<p><strong><span style="font-size:14px">Consiliul C.I.E. &ldquo;Moldexpo&rdquo; S.A. aduce la cunoştinţă că, &icirc;n data de 16 iunie 2023, a avut loc&nbsp;Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor C.I.E. &ldquo;Moldexpo&rdquo; S.A. care a examinat şi a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><span style="font-size:14px">S-a aprobat Raportul de activitate a C.I.E. &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A. pe anul 2022.</span></li> <li><span style="font-size:14px">S-a aprobat darea de seamă a Consiliului C.I.E. &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A. pe anul 2022.</span></li> <li><span style="font-size:14px">S-a aprobat Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2022. </span></li> <li><span style="font-size:14px">S-a luat act de Raportul auditului extern pe anul 2022. </span></li> <li><span style="font-size:14px">S-au aprobat direcţiile prioritare ale activităţii S.A. &bdquo;Moldexpo&rdquo; (Planul de afaceri) pe anii 2023-2025.</span></li> <li><span style="font-size:14px">S-a luat act de pierderile &icirc;nregistrate &icirc;n anul 2022. </span></li> <li><span style="font-size:14px">S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2023.</span></li> <li><span style="font-size:14px">A fost stabilit cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului &icirc;n C.I.E. &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A. </span></li> <li><span style="font-size:14px">S-a decis &icirc;ncetarea &icirc;nainte de termen a &icirc;mputernicirilor membrilor Consiliului C.I.E. &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A. </span></li> <li><span style="font-size:14px">A fost ales Consiliul C.I.E. &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A. </span></li> <li><span style="font-size:14px">S-a decis &icirc;ncetarea &icirc;nainte de termen a &icirc;mputernicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A. </span></li> <li><span style="font-size:14px">A fost aleasă Comisia de cenzori a C.I.E. &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A. </span></li> <li><span style="font-size:14px">A fost confirmată societatea de audit şi stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor acesteia. </span></li> <li><span style="font-size:14px">A fost aprobat Codul de guvernanță corporativă a C.I.E. &bdquo;Moldexpo&rdquo; S.A.</span></li> </ul>