ro

Noutăți și Evenimente

Anunţ

Consiliul S.A. „C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data 8 octombrie 2021, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.A. „C.I.E. “Moldexpo” care a aprobat URMĂTOARELE DECIZII:

  • S-a împuternicit Comisia de cenzori să autentifice semnăturile preşedintelui şi secretarului în Procesul-verbal al Adunării generale extraordinare.
  • S-a aprobat Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acţionarilor.
  • S-a confirmat compania „Ecofin audit Service” S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de auditare a situaţiilor financiare ale S.A. „C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2021.
  • S-a stabilit plata pentru serviciile de audit prestate de către compania „Ecofin audit Service” S.R.L. în sumă de 28500.00 lei, inclusiv TVA.
  • S-a împuternicit dna Carolina Chiper, director general al C.I.E. “Moldexpo” S.A. de a încheia contract cu compania „Ecofin audit Service” S.R.L. la prețul sus-menționat.
  • S-a acceptat acoperirea pierderilor înregistarte conform situațiilor financiare ale C.I.E. „Moldexpo” S.A. pentru anul 2020, în mărime de 3 364 336 lei, precum urmează: 78 228 lei din contul capitalului de rezervă, cu asigurarea menţinerii valorii capitalului de rezervă în mărime de cel puţin 10 % din capitalul social al societăţii; 3 286 108 lei din contul rezervelor statutare.
  • S-a luat act de situaţia economico-financiară a Societăţii pe acţiuni C.I.E. “Moldexpo”.

Consiliul S.A. „C.I.E. “Moldexpo” aduce la cunoştinţă că, în data 8 octombrie 2021, a avut loc Adunarea generală extraordinară a acţionarilor S.A. „C.I.E. “Moldexpo” care a aprobat URMĂTOARELE DECIZII: