ro

Noutăți și Evenimente

Concurs achizitionarea materialor videografice

CIE ”Moldexpo” S.A., responsabil de organizarea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020  Dubai” (care va avea loc în perioada 20 octombrie 2020 - 10 aprilie 2021), numit prin HG 134/2018, anunță o licitație deschisă pentru achiziționarea producției videografice pentru pavilionul Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai.

Republica Moldova se va prezenta cu un pavilion individual. În conceptul expozițional sunt planificate cîteva zone: de intrare, muzicală, discover, invest, craft, taste etc. Conceptul expozițional include relatarea atât prin obiecte materiale expuse, cât și prin producție videografică.

1. Scopul concursului: asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calităţi a participării Republicii Moldova la acest for internațional, prin selectarea companiei care prestează servicii calitative videografice.

2. Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară în domeniu:

•          experiență în elaborarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;

•          să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;

•          să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video;

•          abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;

•          respectarea termenului executării și livrării produselor solicitate conform Termenilor de referință.

3. Cerințe de creație și producție

• realizarea a câte unui plan de creație, care include detalierea conceptului creativ pentru fiecare dintre materialele ce vor fi produse;

 • conceperea unui scenariu pentru fiecare dintre materialele ce vor fi produse ;

• anterior intrării efective în producție, fiecare scenariu și plan de creație vor fi aprobate de beneficiar;

• realizarea completă a materialului audio și a celor video conform duratelor specificate și planurilor de creației și scenariilor, aprobate de către beneficiar;

 

4. Producția va cuprinde obligatoriu:

• filmări Full HD realizate cu camere profesionale (broadcast-grade), cu captare profesională live a sunetului on-site în locațiile stabilite de comun acord pe baza scenariului asumat (maxim 10 filmări a 2-3 minute/clip, 1-3 camere funcție de complexitatea și necesarul de filmare)

• se vor folosi și filmări aeriene

• captare profesională de sunet în studio (voice-over), cu masterizare/post-procesare

• suportul logistic (captare de sunet, iluminare on-site, alte echipamente necesare pentru producția de televiziune/publicitate adaptate locațiilor și specificului filmărilor conform scenariului) va fi asigurat în totalitate de ofertant

• elaborarea conceptului de design vizual (cromatică, identitate grafică și vizuală etc.) a clipului final de către un regizor artistic

• editarea digitală/postproducția materialului cu masterizarea digitală a sunetului, în limba română și engleză

• includerea de elemente grafice (logouri, sigle, grafice etc.) oferite de beneficiar care vor respecta cerințele minime de calitate tehnică necesare

• realizarea scriptului (textul în limba română și traducerea acestuia) realizat pe baza specificațiior și informațiilor oferite de beneficiar, vocea și ilustrația muzicală fiind asigurate de prestator, cu licență drepturi autor

• inserarea elementelor necesare de grafică video (titraje, generice, efecte video etc.)

 

5. Cerințe Generale

Eventualele corecții asupra materialului, în faza de editare-producție și post-procesare, vor fi efectuate împreună cu beneficiarul fără ca acestea să aducă la modificarea conceptului și scenariului inițial, a conceptului sau a scriptului agreat.

 

 

 

6. Termen de execuție

• 40 de zile de la data aprobării scenariului, nu mai târziu de 45 de zile de la data lansării comenzii.

 • Se vor da comenzi individuale pentru fiecare material în parte, respectiv pentru:

1. Creație și producție material video în limba engleză „Ce merită văzut în Moldova și de ce?”;

2. Creație și producție material video în limba engleză “Ce gust merită încercat în Moldova și de ce?”;

3. Creație și producție a spoturilor video în limba engleză pentru ”Teleport”;

4. Creație și producție a unui spot-invitație pentru VR;

5. Creație și producere a 3 proiecții animate pe podea;

6. Creație și producere a unui spot proiecție 360 grade.

 

7. Prestatorul nu este obligat să depună oferta pentru toate materialele videografice solicitate.

8. Perioada de valabilitate a ofertei – 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

 

Mai multe detalii despre Concurs pot fi găsite în Caietul de sarcini.

OFERTELE SE DEPUN PE PLATFORMA MTENDER.GOV.MD

 

Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon--+373 69210040

Persoană de contact: Ivanov Natalia.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 26 martie 2020.

 

Descărcați anunt Achizitionarea materialor videografice

Descărcați Caietul de sarcini.

CIE ”Moldexpo” S.A., responsabil de organizarea participării Republicii Moldova la Expoziția Mondială ”Expo 2020  Dubai” (care va avea loc în perioada 20 octombrie 2020 - 10 aprilie 2021), numit prin HG 134/2018, anunță o licitație deschisă pentru achiziționarea producției videografice pentru pavilionul Republicii Moldova la Expo 2020 Dubai.

Republica Moldova se va prezenta cu un pavilion individual. În conceptul expozițional sunt planificate cîteva zone: de intrare, muzicală, discover, invest, craft, taste etc. Conceptul expozițional include relatarea atât prin obiecte materiale expuse, cât și prin producție videografică.

1. Scopul concursului: asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calităţi a participării Republicii Moldova la acest for internațional, prin selectarea companiei care prestează servicii calitative videografice.

2. Entitățile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară în domeniu:

•          experiență în elaborarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;

•          să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;

•          să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor video;

•          abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;

•          respectarea termenului executării și livrării produselor solicitate conform Termenilor de referință.

3. Cerințe de creație și producție

• realizarea a câte unui plan de creație, care include detalierea conceptului creativ pentru fiecare dintre materialele ce vor fi produse;

 • conceperea unui scenariu pentru fiecare dintre materialele ce vor fi produse ;

• anterior intrării efective în producție, fiecare scenariu și plan de creație vor fi aprobate de beneficiar;

• realizarea completă a materialului audio și a celor video conform duratelor specificate și planurilor de creației și scenariilor, aprobate de către beneficiar;

 

4. Producția va cuprinde obligatoriu:

• filmări Full HD realizate cu camere profesionale (broadcast-grade), cu captare profesională live a sunetului on-site în locațiile stabilite de comun acord pe baza scenariului asumat (maxim 10 filmări a 2-3 minute/clip, 1-3 camere funcție de complexitatea și necesarul de filmare)

• se vor folosi și filmări aeriene

• captare profesională de sunet în studio (voice-over), cu masterizare/post-procesare

• suportul logistic (captare de sunet, iluminare on-site, alte echipamente necesare pentru producția de televiziune/publicitate adaptate locațiilor și specificului filmărilor conform scenariului) va fi asigurat în totalitate de ofertant

• elaborarea conceptului de design vizual (cromatică, identitate grafică și vizuală etc.) a clipului final de către un regizor artistic

• editarea digitală/postproducția materialului cu masterizarea digitală a sunetului, în limba română și engleză

• includerea de elemente grafice (logouri, sigle, grafice etc.) oferite de beneficiar care vor respecta cerințele minime de calitate tehnică necesare

• realizarea scriptului (textul în limba română și traducerea acestuia) realizat pe baza specificațiior și informațiilor oferite de beneficiar, vocea și ilustrația muzicală fiind asigurate de prestator, cu licență drepturi autor

• inserarea elementelor necesare de grafică video (titraje, generice, efecte video etc.)

 

5. Cerințe Generale

Eventualele corecții asupra materialului, în faza de editare-producție și post-procesare, vor fi efectuate împreună cu beneficiarul fără ca acestea să aducă la modificarea conceptului și scenariului inițial, a conceptului sau a scriptului agreat.

 

 

 

6. Termen de execuție

• 40 de zile de la data aprobării scenariului, nu mai târziu de 45 de zile de la data lansării comenzii.

 • Se vor da comenzi individuale pentru fiecare material în parte, respectiv pentru:

1. Creație și producție material video în limba engleză „Ce merită văzut în Moldova și de ce?”;

2. Creație și producție material video în limba engleză “Ce gust merită încercat în Moldova și de ce?”;

3. Creație și producție a spoturilor video în limba engleză pentru ”Teleport”;

4. Creație și producție a unui spot-invitație pentru VR;

5. Creație și producere a 3 proiecții animate pe podea;

6. Creație și producere a unui spot proiecție 360 grade.

 

7. Prestatorul nu este obligat să depună oferta pentru toate materialele videografice solicitate.

8. Perioada de valabilitate a ofertei – 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

 

Mai multe detalii despre Concurs pot fi găsite în Caietul de sarcini.

OFERTELE SE DEPUN PE PLATFORMA MTENDER.GOV.MD

 

Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon--+373 69210040

Persoană de contact: Ivanov Natalia.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 26 martie 2020.

 

Descărcați anunt Achizitionarea materialor videografice

Descărcați Caietul de sarcini.