ro

Noutăți și Evenimente

A V I Z

A V I Z

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 9 iunie 2020, la sediul APP (Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, mun. Chişinău).

ORDINEA DE ZI:

 1. Darea de seamă a organului executiv al C.I.E. “Moldexpo” S.A. despre rezultatele financiar-economice pe anul 2019.
 2. Darea de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2019.
 3. Darea de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2019.
 4. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii S.A. „C.I.E.  “Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2020-2022.
 5. Repartizarea profitului net obţinut în anul 2019.
 6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2020.
 7. Confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.  

     

Începutul înregistrării: ora 09:00. Începutul Adunării: ora 10:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începînd cu 26 mai 2020, prin poşta electronică, la solicitare.

A V I Z

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă despre convocarea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor în data de 9 iunie 2020, la sediul APP (Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, mun. Chişinău).

ORDINEA DE ZI:

 1. Darea de seamă a organului executiv al C.I.E. “Moldexpo” S.A. despre rezultatele financiar-economice pe anul 2019.
 2. Darea de seamă a Consiliului S.A. „C.I.E. “Moldexpo” pe anul 2019.
 3. Darea de seamă a Comisiei de cenzori pe anul 2019.
 4. Aprobarea direcţiilor prioritare ale activităţii S.A. „C.I.E.  “Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2020-2022.
 5. Repartizarea profitului net obţinut în anul 2019.
 6. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2020.
 7. Confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.  

     

Începutul înregistrării: ora 09:00. Începutul Adunării: ora 10:00. Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începînd cu 26 mai 2020, prin poşta electronică, la solicitare.