ro

Noutăți și Evenimente

A V I Z

 
Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în data de 15 mai 2020, la sediul Agenţiei Proprietăţii Publice (mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1,  bir. 357). 
ORDINEA DE ZI:
  1.  Cu privire la examinarea raportului de activitate a directorului general interimar pe tr.IV al anului 2019.
  2.  Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. „Moldexpo” şi ai Comisiei de cenzori.
  3.  Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. „Moldexpo”, ai Comisiei de cenzori şi reprezentantului statului.
  4. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de cenzori.
 
Începutul înregistrării: ora 13:00. Începutul adunării: ora 14:00.
Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începînd cu 10 mai, prin corespondenţă. 
 
Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în data de 15 mai 2020, la sediul Agenţiei Proprietăţii Publice (mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1,  bir. 357). 
ORDINEA DE ZI:
  1.  Cu privire la examinarea raportului de activitate a directorului general interimar pe tr.IV al anului 2019.
  2.  Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. „Moldexpo” şi ai Comisiei de cenzori.
  3.  Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. „Moldexpo”, ai Comisiei de cenzori şi reprezentantului statului.
  4. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de cenzori.
 
Începutul înregistrării: ora 13:00. Începutul adunării: ora 14:00.
Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începînd cu 10 mai, prin corespondenţă.