ro

Noutăți și Evenimente

A V I Z

A V I Z

Consiliul Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. “Moldexpo” anunţă convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor în data de 31 ianuarie 2020, la sediul Agenţiei Proprietăţii Publice (mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1,  bir. 357).

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. „Moldexpo” şi ai Comisiei de cenzori.
  2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului Societăţii pe Acţiuni “C.I.E. „Moldexpo” şi ai Comisiei de cenzori.
  3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de cenzori.

 

Începutul înregistrării: ora 13:00. Începutul adunării: ora 14:00.

Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă începînd cu 20 ianuarie, între orele 9:00 – 17:00, la sediul Societăţii „Moldexpo” (Chişinău, str. Ghioceilor nr.1,  pavilionul central, bir. nr.7).

<p style="text-align: center;">A V I Z</p> <p>Consiliul Societăţii pe Acţiuni &ldquo;C.I.E. &ldquo;Moldexpo&rdquo; anunţă convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor &icirc;n data de 31 ianuarie 2020, la sediul Agenţiei Proprietăţii Publice (mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1,&nbsp; bir. 357).</p> <p>ORDINEA DE ZI:</p> <ol> <li>Cu privire la &icirc;ncetarea &icirc;nainte de termen a &icirc;mputernicirilor membrilor Consiliului Societăţii pe Acţiuni &ldquo;C.I.E. &bdquo;Moldexpo&rdquo; şi ai Comisiei de cenzori.</li> <li>Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului Societăţii pe Acţiuni &ldquo;C.I.E. &bdquo;Moldexpo&rdquo; şi ai Comisiei de cenzori.</li> <li>Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de cenzori.</li> </ol> <p style="margin-left:18.0pt">&nbsp;</p> <p>&Icirc;nceputul &icirc;nregistrării: ora 13:00. &Icirc;nceputul adunării: ora 14:00.</p> <p>Acţionarii pot lua act de materialele de pe agendă &icirc;ncep&icirc;nd cu 20 ianuarie, &icirc;ntre orele 9:00 &ndash; 17:00, la sediul Societăţii &bdquo;Moldexpo&rdquo; (Chişinău, str. Ghioceilor nr.1,&nbsp; pavilionul central, bir. nr.7).</p>