ro

Participantilor

Subventionare Expozitii

Întreprinderile Mici şi Mijlocii vor beneficia de compensare parţială a spaţiului expoziţional în cadrul Programului de Stat de stimulare a participării agenţilor economici la tîrguri şi expoziţii.

În conformitate cu calendarul expoziţional pentru anul 2017 întreprinderile aferente sectorului IMM participante la expoziţiile: Moldenergy, Fabricat în Moldova, MOLDAGROTECH (spring), Moldconstruct, Tourism. Leisure. Hotels, Food Technology, Food & Drinks, Packaging. Depot, Furniture, Farmer, Moldagrotech (Autumn), Moldova Fashion Expo, Infoinvent vor beneficia de compensări, în cuantum de maximum 50% din costul spaţiului contractat, dar nu mai mult decît 4 m.p . Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăşi 2000 de lei.

 

Mecanismul de participare la Program este unul foarte simplu constiuit din 3 paşi:

 

1) Famialiarizarea cu Condiţiile de Participare la Program. 

2) Completatarea Formularul de Participare la Program şi şi expedierea lui la poşta electronică expozitie@odimm.md

3) După achitarea spaţiului expoziţional Organizatorului expoziţiei întreprinderile eligibile vor prezenta la ODIMM următoarele acte:

 • Cererea de subvenţionare.
 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii (patenta);
 • Copia Contractului de arendă a spaţiului expoziţional;
 • Copia dispoziţiei de plată de arendă a spaţiului expoziţional;
 • Copia buletinului de identitate a conducătorului întreprinderii;
   

Pentru detalii suplimentare Vă rugăm să ne contactaţi la nr de telefon 022 21 05 53 sau prin poşta electronică expozitie@odimm.md, persoana de contact Ana Sochirca . 

Întreprinderile Mici şi Mijlocii vor beneficia de compensare parţială a spaţiului expoziţional în cadrul Programului de Stat de stimulare a participării agenţilor economici la tîrguri şi expoziţii.

În conformitate cu calendarul expoziţional pentru anul 2017 întreprinderile aferente sectorului IMM participante la expoziţiile: Moldenergy, Fabricat în Moldova, MOLDAGROTECH (spring), Moldconstruct, Tourism. Leisure. Hotels, Food Technology, Food & Drinks, Packaging. Depot, Furniture, Farmer, Moldagrotech (Autumn), Moldova Fashion Expo, Infoinvent vor beneficia de compensări, în cuantum de maximum 50% din costul spaţiului contractat, dar nu mai mult decît 4 m.p . Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăşi 2000 de lei.

 

Mecanismul de participare la Program este unul foarte simplu constiuit din 3 paşi:

 

1) Famialiarizarea cu Condiţiile de Participare la Program. 

2) Completatarea Formularul de Participare la Program şi şi expedierea lui la poşta electronică expozitie@odimm.md

3) După achitarea spaţiului expoziţional Organizatorului expoziţiei întreprinderile eligibile vor prezenta la ODIMM următoarele acte:

 • Cererea de subvenţionare.
 • Certificatul de înregistrare a întreprinderii (patenta);
 • Copia Contractului de arendă a spaţiului expoziţional;
 • Copia dispoziţiei de plată de arendă a spaţiului expoziţional;
 • Copia buletinului de identitate a conducătorului întreprinderii;
   

Pentru detalii suplimentare Vă rugăm să ne contactaţi la nr de telefon 022 21 05 53 sau prin poşta electronică expozitie@odimm.md, persoana de contact Ana Sochirca .