ro

Despre companie

Licitaţii

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului  pentru selectarea companiei în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului pavilionului nr.2.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului pentru selectarea companiei în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie capitală a acoperişului pavilionului nr.2, de pe teritoriul Centrului, str. Ghioceilor № 1.

 Data limită pentru depunerea ofertelor - 26.05.2017, ora 11:00.

 Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa specialiştilor, etajul 2 , bir. nr.5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună actele obligatorii conform listei aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A.

Telefon pentru informaţii: +373-22810448, +373-69290452; sau e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 26.05.2017, ora 11:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea mochetei industriale.

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru procurarea mochetei industriale pentru sălile expoziţionale.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 18.05.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul Central, etajul 2, anticamera.

Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor  caietului de sarcini, aprobat de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, sau e-mail: drop@moldexpo.md,  persoana de contact: Țapu Ion.

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 18.05.2017, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, Sala de conferinţe. 

 


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru
prestarea serviciilor de consultanţă în domeniul expoziţional
    

 

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru prestarea serviciilor de consultanţă în domeniul expoziţional.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 03.04.2017, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pav. central, bir. nr.7.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 03.04.2017, ora 14:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A. (pavilionul central, sala de conferinţe).

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform caietului de sarcini, aprobat de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care poate fi solicitat la telefon: +373-22810414; persoana de contact: Lidia Staraţciuc. 


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru confecţionarea gheretelor.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru confecţionarea gheretelor.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 10.03.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul Central, etajul 2, anticamera.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810447, sau e-mail: drop@moldexpo.md; persoana de contact: Ţapu Ion.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 10.03.2017, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, Sala de conferinţe.   


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru Pază.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru Pază.

Data limită pentru depunerea ofertelor –06.03.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa specialiştilor, bir. nr.5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810448, sau e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 06.03.2017, ora 11:30, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.


Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru achiziţionarea combustibilului.

    

Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru achiziţionarea combustibilului auto.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 31.01.2017, ora 11:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., Casa specialiştilor, bir. nr.5.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform condiţiilor aprobate de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitate la telefon: +373-22810448, sau e-mail: land@moldexpo.md; persoana de contact: Mircea Doltu.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 31.01.2017, ora 11:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe.   


Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a tipografiei care va tipări materialele
publicitare și informațonale pentru CIE Moldexpo SA.

 

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo SA anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-executoare care va tipări materialele publicitare și informaționale. Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 13.01.2017, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 13.01.2016, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

 

Descărcare Termeni de referință


 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a companiei pentru prepararea cu
livrare a prînzurilor fierbinţi pentru angajaţi.

    

Centrul Internaţional de ExpoziţiiMoldexpo” S.A. anunţă desfăşurarea concursului de selectare a   companiei pentru prepararea cu livrare a prînzurilor fierbinţi pentru angajaţi.

Data limită pentru depunerea ofertelor – 09.01.2017, ora 14:00. Locul de depunere a ofertelor – oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1, C.I.E „Moldexpo” S.A., pav. central, bir. nr.1.

      Participanţii la concurs vor fi obligaţi să depună ofertele conform caietului de sarcini, aprobat de către C.I.E „Moldexpo” S.A., care pot fi solicitat la telefon: +373-22810433; persoana de contact: Ludmila Ostrouşco.

       Deschiderea ofertelor va avea loc în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor, în data de 09.01.2017, ora 14:00, la sediul C.I.E „Moldexpo” S.A., pavilionul central, etajul 2, sala de conferinţe. 

 


 

Anunț

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei care va elabora designul materialelor publicitare și informaționale pentru expozițiile organizate de CIE Moldexpo SA.

 

            Centrul Internațonal de Expoziții Moldexpo SA anunță despre desfășurarea concursului de selectare a companiei-executoare care va elabora designul materialelor publicitare și informaționale pentru expoziții, conform cerințelor înaintate de beneficiar.

La concurs sunt invitate agențiile de publicitate și marketing, studiouri de design.

Ofertele vor fi prezentate pînă pe data de 12.12.2016, ora 11.00, pe adresa mun. Chișinău, str. Ghioceilor 1, CIE Moldexpo SA, Oficiul departamentului expoziții, et. 2, cab. nr. 1.

Telefon informații: +373 22 810-454, +373 68077797; e-mail: marketing@moldexpo.md; persoana de contact: Nadejda Rațeeva.

            Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților, la 12.12.2016, ora 11.00, la sediul CIE "Moldexpo" SA, pavilionul central, etajul 2, sala de conferințe.

Descărcare Termeni de referință


CAIET DE SARCINI

Pentru dreptul de participare la licitaţia pentru încheierea contractului

de asigurarea expoziţiei „Moldova Fashion Expo – 2016” cu aparataj video şi audio în pavilionul Central al C.I.E. „ Moldexpo” S.A.

 

1.Obiectul licitaţiei.

C.I.E. „Moldexpo” S.A. intenţionează să selecteze compania-antreprenor general în scopul arendei şi efectuării lucrărilor de montare, deservire şi demontare aparatajului video, audio şi de iluminare în perioada 03-06.11.2016 în pavilionul central, amplasat pe adresa: oraşul Chişinău, str. Ghioceilor nr.1. Data limită de prezentare ofertelor – 20.10.2016 ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 20.10.2016 ora 13:00.

 

2. Volumul lucrărilor care trebuie îndeplinite.

2.1.Montarea aparatajului Audio 10-15kW (Înclusiv: boxe top şi sub, panou mixer, cabluri, laptop, microfoane radio 3 buc.).

2.2. Montarea aparatajului Video (Înclusiv: ecran led 3,2*4,48 m. – 1 buc., cabluri, sistema multimedia, etc.).

2.3. Montarea aparatajului de iluminare a scenei, înclusiv:

  • Proiectoare de iluminarea din faţă şi din spate a scenei 10*4 m.
  • Proiectoare de iluminarea din faţă şi din spate a podiumului 10*2 m.
  • cabluri, laptop etc.

2.4. Începutul lucrărilor de montare – de la 26.10.2016.

2.5. Termenul limită de finisare a lucrărilor de montare – 02.11.2016.

2.6. Lucru a utilagului şi personalului responsabil 03.11.2016 – 06.11.2016.

2.7. Începutul lucrărilor de demontare – de la 07.11.2016.

2.8. Termenul limită de finisare a lucrărilor de demontare – 08.11.2016.

 

3. Conţinutul ofertelor.

3.1. Oferta tehnică şi financiară complectată cu informaţia privind caracteristicile tehnice şi calitative ale aparatelor folosite şi indicarea valorii totale a investiţiilor (în original, cu semnătura şi ştampila umedă a ofertantului).

3.2. Certificatul de înregistrare a firmei, inclusiv partea unde este indicat genul de activitate. (în copie,cu semnărură şi ştampilă umedă)

 3.3. Licenţa (în copie, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.4. Informaţie privind obiectele similare realizate, cu indicarea adresei (în original, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.5. Informaţie privind dotările tehnice, numărul personalului companiei şi calificarea (în original, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.6. Bilanţurile contabile cu toate anexele pe anii 2015-2016, avizate şi înregistrate de organele competente (în copie, cu semnătură şi ştampila umedă).

3.7. Certificatul de lipsă a datoriilor către bugetul de stat (în original cu semnătura şi ştampila umedă a organului emitent).

 

Executor:                           Bîzov Ghenadie

T.m. 069600650