ro

Despre companie

Jobs


 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   designer

 

1.1. Cerinţe faţă de candidat:

 

 

 1. Studii:   Studii  superioare , medii speciale  în domeniu,

          - Experienţă minim 1 an  într  - un post similar ,

 • Cunoştinţe de WORD, Excel, Outlook Express, Internet,
 • Cunoaşterea obligatorie a programelor de redactare grafică:

         Adobe Photoshop,

        Adobe  Iliustrator( + Corel Draw – opţional)

        Adobe inDesign

 • Cunoaşterea bazelor designului grafic: compoziţie, culoare, stil,

 

 • Cunoaşterea limbilor romănă, rusă,  (engleza - constituie un avantaj ).

 

         b)  Obligaţiunile  designerului  :

 

 • Proiectează conţinutul informaţiilor pentru  comunicarea vizuală,
 • Elaborează proiectele standurilor expoziţionale şi proiectele de decor al pavilioanelor expoziţionale,
 • Proiectează conţinutul informaţiilor pentru  publicare şi imprimare,  utilizînd  tipărituri( publicaţii tipărite),

forme electronice şi digitale, precum şi alte forme de mass-media vizuale ,

 • Machetarea  materialelor  publicitare,
 • Elaborarează proiectele de design a panourilor publicitare ,

 

 c)  Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

 

       d) Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate, gîndire creativă, capacitate de analiză, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

        e)  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

Cadre@ moldexpo.md

La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii selectaţi.

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md


Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “M o l d e x p o”

angajează pe o perioadă determinată  Organizator tîrguri şi expoziţii, asistent

 

    Cerinţe faţă de candidat:

 

a)     Cerinţe profesionale:   

 • Studii  superioare preferabil în domeniul: economie, marketing, business și administrarea afacerii ş.a,
 • Experienţă de muncă în domeniul vînzărilor, marketingului, organizării evenimentelor, vor constitui un avantaj,
 • Cunoştinţe de WORD, Excel, Internet, Power Point.
 • Cunoaşterea limbilor romănă, rusă, engleza, cunoașterea altor limbi prezintă un avantaj.

 

b) Abilităţi: comunicare, organizare, negociere, analiza informaţiei, elaborare a documentelor, prezentare.

c) Aptitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, creativitate, punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate,  capacitate de lucru în echipă, tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

d) Condiţii de muncă:

Companie stabilă,  cu un colectiv unit, pachet social, salariu atractiv, posibilități de creștere în carieră, sistem de premiere.

e) Program de lucru :   ziua de muncă  de 8 ore, 5 zile/saptamîna

 

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

Cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md

 


 

 


 

Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo”

angajează pe perioadă nedeterminată   designer

 

1.1. Cerinţe faţă de candidat:

 

 

 1. Studii:   Studii  superioare , medii speciale  în domeniu,

          - Experienţă minim 1 an  într  - un post similar ,

         Adobe Photoshop,

        Adobe  Iliustrator( + Corel Draw – opţional)

        Adobe inDesign

 

 

         b)  Obligaţiunile  designerului  :

 

forme electronice şi digitale, precum şi alte forme de mass-media vizuale ,

 

 c)  Program de lucru :   ziua de muncă 8 ore,

 

       d) Aptitudini/comportamente: punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate, gîndire creativă, capacitate de analiză, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

        e)  Condiţii de muncă:

Companie stabilă cu un colectiv unit, pachet social , salariu atractiv,

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

Cadre@ moldexpo.md

La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii selectaţi.

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md


Administraţia Societăţii pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “M o l d e x p o”

angajează pe o perioadă determinată  Organizator tîrguri şi expoziţii, asistent

 

    Cerinţe faţă de candidat:

 

a)     Cerinţe profesionale:   

 

b) Abilităţi: comunicare, organizare, negociere, analiza informaţiei, elaborare a documentelor, prezentare.

c) Aptitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, creativitate, punctualitate, acurateţe, amabilitate, responsabilitate,  capacitate de lucru în echipă, tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

d) Condiţii de muncă:

Companie stabilă,  cu un colectiv unit, pachet social, salariu atractiv, posibilități de creștere în carieră, sistem de premiere.

e) Program de lucru :   ziua de muncă  de 8 ore, 5 zile/saptamîna

 

 

Candidaţii pot trimite CV-ul pe adresa:

Cadre@ moldexpo.md

Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu

                                                          

                                             E-mail : cadre@moldexpo.md